Màn trình diễn đáng kinh ngạc của thần đồng Man Utd tại Ngoại hạng Anh
Màn trình diễn đáng kinh ngạc của thần đồng Man Utd tại Ngoại hạng Anh
Màn trình diễn đáng kinh ngạc của thần đồng Man Utd tại Ngoại hạng Anh
Màn trình diễn đáng kinh ngạc của thần đồng Man Utd tại Ngoại hạng Anh
Màn trình diễn đáng kinh ngạc của thần đồng Man Utd tại Ngoại hạng Anh
Màn trình diễn đáng kinh ngạc của thần đồng Man Utd tại Ngoại hạng Anh
Màn trình diễn đáng kinh ngạc của thần đồng Man Utd tại Ngoại hạng Anh
Màn trình diễn đáng kinh ngạc của thần đồng Man Utd tại Ngoại hạng Anh
Màn trình diễn đáng kinh ngạc của thần đồng Man Utd tại Ngoại hạng Anh
Màn trình diễn đáng kinh ngạc của thần đồng Man Utd tại Ngoại hạng Anh
Màn trình diễn đáng kinh ngạc của thần đồng Man Utd tại Ngoại hạng Anh
Màn trình diễn đáng kinh ngạc của thần đồng Man Utd tại Ngoại hạng AnhMàn trình diễn đáng kinh ngạc của thần đồng Man Utd tại Ngoại hạng AnhMàn trình diễn đáng kinh ngạc của thần đồng Man Utd tại Ngoại hạng AnhMàn trình diễn đáng kinh ngạc của thần đồng Man Utd tại Ngoại hạng AnhMàn trình diễn đáng kinh ngạc của thần đồng Man Utd tại Ngoại hạng AnhMàn trình diễn đáng kinh ngạc của thần đồng Man Utd tại Ngoại hạng AnhMàn trình diễn đáng kinh ngạc của thần đồng Man Utd tại Ngoại hạng AnhMàn trình diễn đáng kinh ngạc của thần đồng Man Utd tại Ngoại hạng AnhMàn trình diễn đáng kinh ngạc của thần đồng Man Utd tại Ngoại hạng AnhMàn trình diễn đáng kinh ngạc của thần đồng Man Utd tại Ngoại hạng AnhMàn trình diễn đáng kinh ngạc của thần đồng Man Utd tại Ngoại hạng Anh

Màn trình diễn đáng kinh ngạc của thần đồng Man Utd tại Ngoại hạng Anh

GD&TĐ - Thần đồng Kobbie Mainoo được Man Utd chiêu mộ từ khi 9 tuổi có màn trình diễn kinh ngạc ở tuổi 18 tại Ngoại hạng Anh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thân hình của bạn căng tràn nhựa sống khi bật ra từ đó những chồi non. Ảnh: ĐT

Bền mãi màu hoa

GD&TĐ - Ấn tượng đầu tiên của tôi đối với bạn chính là… bạn trông rất khác so với tôi tưởng tượng...