Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Lưu ý về sửa đổi quy định nhận nguồn viện trợ trong nhà trường

Lập Phương - 19/11/2017, 09:20 GMT+7 | Giáo dục
Ảnh minh họaẢnh minh họa

Theo đó, Sở GD&ĐT yêu các cơ sở giáo dục chấp hành đầy đủ các nội dung, yêu cầu công văn số 5031/BGDĐT - KHTC ngày 27/10/2017 của Bộ GD&ĐT.

Bãi bỏ toàn bộ các nội dung quy định tại mục 6, phần VI, hướng dẫn số 2082/HD-LN và mục này được sửa đổi, bổ sung như sau:

“6. Các nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu tặng:

Ngoài các khoản thu đã nêu ở trên, các cơ sở giáo dục được phép tiếp nhận các nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu tặng của các tổ chức, cá nhân bằng tiền hoặc hiện vật (gọi chung là các khoản tài trợ).

Việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng các khoản tài trợ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ GD&ĐT về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.”

Thời gian thực hiện sau 15 ngày kể từ ngày Công văn này được ký ban hành.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm