Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Lưu ý nhà trường sinh hoạt chuyên môn

Lập Phương - 21/09/2018, 13:00 GMT+7 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

Sinh hoạt chuyên môn phải đảm bảo tính khoa học, hiệu quả, thiết thực, phù hợp đối với CBQL, giáo viên từng cấp học.

Một số nội dung chủ yếu của sinh hoạt chuyên môn là sinh hoạt chuyên môn thường xuyên; xây dựng và triển khai dạy học theo chủ đề; đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn theo chuyên đề; đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn theo nghiên cứu bài học/dựa trên phân tích hoạt động học tập của học sinh.

Sinh hoạt chuyên môn thường xuyên theo Điều lệ trường trung học được tổ chức định kỳ 2 lần/tháng. Xây dựng và triển khai dạy học theo chủ đề, khuyến khích các đơn vị trao đổi, thống nhất giữa các môn học có liên quan để xây dựng các chủ đề tích hợp liên môn nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Mỗi tổ chuyên môn phải tổ chức thực hiện ít nhất 2 chuyên đề/năm học. Tên chủ đề dạy học và chuyên đề sinh hoạt tổ chuyên môn được xây dựng và thực hiện từng năm học phải có trong kế hoạch tổ chuyên môn, Nghị quyết tổ/nhóm chuyên môn ngay từ đầu năm học và thể hiện rõ trong quá trình thực hiện.

Về đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn theo nghiên cứu bài học/dựa trên phân tích hoạt động học tập của học sinh, mỗi tổ chuyên môn thực hiện ít nhất 2 tiết/năm học.

Để sinh hoạt chuyên môn có chiều sâu, đảm bảo hiệu quả, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị có thể chỉ đạo tích họp hoạt động sinh hoạt chuyên môn theo theo nghiên cứu bài học với sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề hoặc dạy học theo chủ đề.

Chia sẻ các sản phẩm sinh hoạt chuyên môn đã được thống nhất lên trên trang mạng http://truonghocketnoi.edu.vn.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm