#lịch sử khoa bảng

14 kết quả phù hợp

Trong vòng hơn 300 năm, họ Nguyễn làng Viềng có 10 đại khoa và hàng trăm cử nhân, tú tài. Ảnh minh hoạ: IT.

Họ Nguyễn làng Viềng có 10 tiến sĩ

GD&TĐ - Họ Nguyễn làng Viềng vốn là dòng họ trâm anh thế phiệt nổi tiếng đất Kinh Bắc xưa,… đã đóng góp 10 vị tiến sĩ, 2 võ quan, 30 cử nhân, tú tài.
Nhà thờ Trạng nguyên Hồ Tông Thốc được công nhận là Di tích cấp quốc gia từ năm 1991.

Vẻ vang đỗ Trạng ba đời

GD&TĐ - Ba đời ông – con – cháu đều đỗ Trạng nguyên, đó là trường hợp duy nhất trong lịch sử khoa bảng phong kiến nước ta.
 Đền thờ tiến sĩ của làng Yên Ninh.

Ngôi làng 15 năm lại có người đỗ đại khoa

GD&TĐ - Trong vòng 150 năm với các khoa thi từ 1469 - 1619, làng Yên Ninh có tới 10 người đỗ đại khoa. Cứ 15 năm, Yên Ninh lại đón rước một người đỗ tiến sĩ về vinh quy bái tổ - tỉ lệ hiếm thấy thời khoa bảng phong kiến.