Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Lao động có tổ chức mới được xuất khẩu

N. Khánh - 22/02/2019, 07:26 GMT+7 | Thời sự

Trước thực tế đó, năm 2019 Việt Nam tiếp tục mở rộng thị trường lao động, chủ động lựa chọn thị trường, đặc biệt sẽ thống nhất nguyên tắc đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài có tổ chức. Đồng thời, nâng cao chất lượng nguồn lao động thông qua việc đào tạo trình độ ngoại ngữ, kỹ năng tay nghề, giáo dục định hướng cho lao động trước khi đi, để vừa đảm bảo thu nhập và tính cạnh tranh.

Đối với lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, rà soát, đánh giá để sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật liên quan đến lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Cùng với đó là đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn và phổ biến các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến nhóm lao động này.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm