Lào Cai lưu ý công tác kiểm tra học kỳ 2

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Lào Cai đã hướng dẫn công tác kiểm tra học kỳ 2 khối THCS trong đó yêu cầu đảm bảo đúng quy chế, nghiêm túc, khách quan, công bằng phản ánh đúng quá trình dạy học và kết quả học tập học sinh.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, thời gian kiểm tra các trường phải chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, đảm bảo không gây quá tải cho học sinh; phù hợp với kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Về nội dung kiểm tra, đề kiểm tra thực hiện đúng quy trình ra đề kiểm tra theo quy định; Tổ/Nhóm chuyên môn thảo luận kỹ yêu cầu của chương trình để xây dựng ma trận phù hợp và đảm bảo các yêu cầu cụ thể như:

Nội dung kiểm tra phải đảm bảo yêu cầu về kiến thức, kỹ năng môn học; hạn chế kiểm tra, đánh giá những nội dung, bài tập, câu hỏi quá khó so với mức độ cần đạt về chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình (trừ học sinh giỏi, học sinh năng khiếu); có sự phân hóa và phù hợp với trình độ, năng lực các đối tượng học sinh; tăng thời lượng cho các câu hỏi, bài tập theo định hướng phát triển năng lực...

Hình thức kiểm tra: Kết hợp hợp lý giữa hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan (Khuyến khích các trường tăng cường nội dung kiểm tra học sinh theo hình thức tự luận để nắm bắt tư duy, sửa lỗi trình bày cho học sinh; đồng thời giáo viên điều chỉnh phương pháp giảng dạy cho phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục); xác định tỷ lệ % số điểm phù hợp theo từng mức độ yêu cầu (nhận biết; thông hiểu; vận dụng; vận dụng cao)...

Đối với việc ra đề kiểm tra, các trường căn cứ ma trận đề, chỉ đạo giáo viên biên soạn câu hỏi, ra đề kiểm tra theo quy định; mỗi môn ra ít nhất 2 đề có nội dung khác nhau (cùng 1 ma trận).

Đề kiểm tra phải đảm bảo yêu cầu bảo mật, chính xác, rõ ràng; nội dung đúng tiến độ dạy học ở thời điểm kiểm tra. Đề kiểm tra được Lãnh đạo nhà trường duyệt và lưu trữ theo quy định.

Sở GD&ĐT Lào Cai cũng lưu ý việc tổ chức kiểm tra, chấm, trả bài cho học sinh đúng quy định, đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công bằng, kịp thời. Bài kiểm tra phải chấm cẩn thận, chữa đầy đủ những sai sót, chú trọng ghi nhận và động viên sự tiến bộ của học sinh; bảo quản tại trường để phục vụ công tác kiểm tra.

Giáo viên bộ môn tổng hợp báo cáo Hiệu trưởng kết quả kiểm tra học kỳ 2 theo môn học, trong đó đánh giá rõ ưu điểm, hạn chế và xác định các giải pháp nâng cao chất lượng cho năm học 2022-2023.

Các phòng GD&ĐT có thể tổ chức khảo sát học sinh theo cụm trường, vành đai chất lượng để phân tích, đánh giá và xác định các giải pháp nâng cao chất lượng cho năm học 2022-2023…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ