Lào Cai đặt mục tiêu đến 2025 đạt chuẩn Phổ cập Giáo dục mầm non trẻ em 4 tuổi

GD&TĐ - UNBD tỉnh Lào Cai vừa ban hành kế hoạch số 138 về duy trì, nâng cao chất lượng Phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi, thí điểm PCGDMN trẻ em 4 tuổi giai đoạn 2021-2025.
(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Theo đó, lộ trình thực hiện kế hoạch giai đoạn 2021-2022:

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến kế hoạch để chính quyền các cấp, các tổ chức xã hội, nhân dân ủng hộ nhằm huy động trên 96% trẻ em 4 tuổi ở mọi địa bàn trong tỉnh ra lớp thực hiện phổ cập. Đảm bảo 100% trẻ em 4 tuổi ra lớp được học 2 buổi/ngày.

Thực hiện Chương trình Giáo dục Mầm non (GDMN) mới cho 938 lớp mầm non 4 tuổi, tỷ lệ 100%. Bổ sung 205 bộ thiết bị tối thiểu cho lớp mầm non 4 tuổi, 5 tuổi thực hiện chương trình GDMN; 100 bộ phần mềm trò chơi để cho trẻ làm quen với ứng dụng tin học ở trường, lớp có điều kiện.

Xây mới 162 phòng học, các phòng hỗ trợ học tập và chức năng đảm bảo kiên cố cho lớp mầm non 4 tuổi, 5 tuổi; 29 bếp ăn, 19 nhà vệ sinh cho các trường mầm non; khuyến khích phát triển thêm các trường tư thục ở thành phố, thị trấn và các địa bàn thuận lợi.

Đào tạo đạt chuẩn cho 197 giáo viên, nâng chuẩn 387 giáo viên, tuyển dụng mới 414 giáo viên đạt trình độ chuẩn trở lên. Chỉ đạo điểm thành phố Lào Cai, thị xã Sa Pa kiểm tra công nhận một số xã, phường phấn đấu đạt chuẩn năm 2022…

Giai đoạn 2023-2025: Tiếp tục huy động trẻ 4 tuổi ra lớp ở các xã đạt dưới 95% để duy trì từ 97,6% số trẻ em 4 tuổi thực hiện phổ cập. Nâng cao chất lượng các nhóm, lớp thực hiện Chương trình GDMN; tiếp tục cung cấp 100 bộ phần mềm trò chơi tin học và 522 bộ thiết bị tối thiểu cho lớp mẫu giáo 5 tuổi, 4 tuổi thực hiện chương trình GDMN.

Tiếp tục xây mới 209 phòng phòng học, các phòng hỗ trợ học tập và chức năng đảm bảo kiên cố cho lớp mầm non 4 tuổi, 5 tuổi; 72 bếp ăn, 69 nhà vệ sinh cho các trường mầm non; khuyến khích phát triển thêm các trường tư thục ở thành phố, thị trấn và các địa bàn thuận lợi;

Đào tạo đạt chuẩn cho 359 giáo viên, nâng chuẩn 183 giáo viên, tuyển dụng mới 477 giáo viên đạt trình độ chuẩn trở lên. Thực hiện các chính sách hợp lý cho giáo viên và cán bộ quản lý;

Phân bổ ngân sách thường xuyên hàng năm, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ duy trì phổ cập GDMNT5T, thực hiện PCGDMNT4T. Kiểm tra, công nhận 9/9 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn PCGDMNT4T.

Tổng kết báo cáo kết quả phổ cập GDMN trẻ 4 tuổi. Đề nghị Bộ GD&ĐT kiểm tra và ra quyết định công nhận đạt chuẩn phổ cập GDMN trẻ 4 tuổi tỉnh Lào Cai vào quý I năm 2025.

Mục tiêu cụ thể kế hoạch duy trì, nâng cao chất lượng Phổ cập GDMN trẻ 5 tuổi và thí điểm thực hiện PCGDMN trẻ 4 tuổi tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025 đó là:

Duy trì, nâng cao chất lượng PCGDMNT5T: Duy trì và nâng cao chất lượng PCGDMNT5T ở 100% số xã, phường, thị trấn và 9 huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện PCGDMNT4T: Giai đoạn 2021-2022 hoàn thành PCGDMNT4T tại 58 xã, phường, thị trấn, đạt 38,2%; Giai đoạn 2023-2024 công nhận mới 90 xã, phường, thị trấn; nâng tổng số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn PCGDMNT4T lên 148/152, đạt 97,3%; 9/9 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn PCGDMNT4T, đạt 100%;  Quý I năm 2025: Tỉnh Lào Cai đạt chuẩn PCGDMN cho trẻ em 4 tuổi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ