Làm giày ấm đi trong nhà từ áo len cũ

Chỉ một chút khéo tay, bạn sẽ có ngay đôi giày đi trong nhà ấm áp vào mùa đông.
Làm giày ấm đi trong nhà từ áo len cũ

Chuẩn bị:

- Áo len cũ

- Miếng bìa hình bàn chân (đo kích thước bàn chân của bạn lên giấy bìa, vẽ lại rồi cắt ra)

- Bút, kéo, kim chỉ, keo dán vải

- Tấm nỉ cứng

Cách làm:

Dùng miếng bìa hình bàn chân làm chuẩn để cắt phần lót giày từ tấm nỉ Cắt vải len dựa trên kích thước chuẩn của bàn chân - Để miếng len ở giữa hai miếng lót chân nỉ, may cố định - Cắt mảnh vải len nhỏ bằng 1/3 mảnh vải đã cắt ban đầu, tỉa hơi nhọn một đầu. May các mảnh ghép vào với nhau như hình Cắt phần viền ở phần áo còn thừa,dán vào miệng giày để hoàn thiện chiếc giày. ảnh 2

Dùng miếng bìa hình bàn chân làm chuẩn để cắt phần lót giày từ tấm nỉ

Dùng miếng bìa hình bàn chân làm chuẩn để cắt phần lót giày từ tấm nỉ Cắt vải len dựa trên kích thước chuẩn của bàn chân - Để miếng len ở giữa hai miếng lót chân nỉ, may cố định - Cắt mảnh vải len nhỏ bằng 1/3 mảnh vải đã cắt ban đầu, tỉa hơi nhọn một đầu. May các mảnh ghép vào với nhau như hình Cắt phần viền ở phần áo còn thừa,dán vào miệng giày để hoàn thiện chiếc giày. ảnh 3

Cắt vải len dựa trên kích thước chuẩn của bàn chân

Dùng miếng bìa hình bàn chân làm chuẩn để cắt phần lót giày từ tấm nỉ Cắt vải len dựa trên kích thước chuẩn của bàn chân - Để miếng len ở giữa hai miếng lót chân nỉ, may cố định - Cắt mảnh vải len nhỏ bằng 1/3 mảnh vải đã cắt ban đầu, tỉa hơi nhọn một đầu. May các mảnh ghép vào với nhau như hình Cắt phần viền ở phần áo còn thừa,dán vào miệng giày để hoàn thiện chiếc giày. ảnh 4

- Để miếng len ở giữa hai miếng lót chân nỉ, may cố định

- Cắt mảnh vải len nhỏ bằng 1/3 mảnh vải đã cắt ban đầu, tỉa hơi nhọn một đầu.

Dùng miếng bìa hình bàn chân làm chuẩn để cắt phần lót giày từ tấm nỉ Cắt vải len dựa trên kích thước chuẩn của bàn chân - Để miếng len ở giữa hai miếng lót chân nỉ, may cố định - Cắt mảnh vải len nhỏ bằng 1/3 mảnh vải đã cắt ban đầu, tỉa hơi nhọn một đầu. May các mảnh ghép vào với nhau như hình Cắt phần viền ở phần áo còn thừa,dán vào miệng giày để hoàn thiện chiếc giày. ảnh 5

May các mảnh ghép vào với nhau như hình

Dùng miếng bìa hình bàn chân làm chuẩn để cắt phần lót giày từ tấm nỉ Cắt vải len dựa trên kích thước chuẩn của bàn chân - Để miếng len ở giữa hai miếng lót chân nỉ, may cố định - Cắt mảnh vải len nhỏ bằng 1/3 mảnh vải đã cắt ban đầu, tỉa hơi nhọn một đầu. May các mảnh ghép vào với nhau như hình Cắt phần viền ở phần áo còn thừa,dán vào miệng giày để hoàn thiện chiếc giày. ảnh 6

Cắt phần viền ở phần áo còn thừa,dán vào miệng giày để hoàn thiện chiếc giày.

Dùng miếng bìa hình bàn chân làm chuẩn để cắt phần lót giày từ tấm nỉ

Cắt vải len dựa trên kích thước chuẩn của bàn chân

- Để miếng len ở giữa hai miếng lót chân nỉ, may cố định

- Cắt mảnh vải len nhỏ bằng 1/3 mảnh vải đã cắt ban đầu, tỉa hơi nhọn một đầu.

Theo Tấm gương