Kỷ luật khiển trách lãnh đạo Sở Y tế, Sở Tài chính Đà Nẵng vì sai phạm

0:00 / 0:00
0:00
GD&TĐ - Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã kỷ luật Khiển trách lãnh đạo Sở Y tế, Sở Tài chính vì sai phạm trong phòng chống Covid-19.
Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cũng kỷ luật Cảnh cáo đối với Đảng ủy bộ phận Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025.
Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cũng kỷ luật Cảnh cáo đối với Đảng ủy bộ phận Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 5/12, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã có thông cáo báo chí thông tin về Hội nghị xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên có liên quan đến vi phạm, khuyết điểm được nêu tại Thông báo kết luận số 367 ngày 26/10/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo thông cáo, tại Hội nghị này, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã xem xét thi hành kỷ luật đối với các Đảng ủy: Sở Y tế, Sở Tài chính thành phố, Bệnh viện Đà Nẵng, Đảng ủy bộ phận Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng, Chi bộ Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và các cán bộ gồm: bà Trần Thanh Thủy - Phó Giám đốc Sở Y tế TP. Đà Nẵng; ông Trần Thủ - Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố; ông Lê Đức Nhân - Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng; ông Lê Thành Phúc - Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, tinh thần dấn thân vì công việc, vì sức khỏe và an toàn tính mạng của người dân, vì nhiệm vụ chính trị của thành phố của các tập thể, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Sở Y tế, Sở Tài chính thành phố, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố, Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Phổi Đà Nẵng trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, đã góp phần cùng thành phố kiểm soát, đẩy lùi được dịch bệnh, phục hồi, ổn định phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Theo đó, căn cứ Thông báo kết luận số 367 ngày 26/10/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định kỷ luật Khiển trách đối với các Đảng ủy gồm: Sở Y tế thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, Sở Tài chính thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, Bệnh viện Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ Bệnh viện Phổi Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2022.

Bà Trần Thanh Thủy, ông Trần Thủ, ông Lê Đức Nhân, ông Lê Thành Phúc cũng bị kỷ luật khiển trách.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cũng kỷ luật Cảnh cáo đối với Đảng ủy bộ phận Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cũng xem xét trách nhiệm đối với Đảng đoàn và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt của Đảng đoàn và Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong công tác phòng, chống dịch, góp phần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2019-2024 và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt đã thiếu trách nhiệm dẫn đến Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt có vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện thủ tục đấu thầu mua sắm gạo và quản lý các nguồn hỗ trợ.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, hoàn cảnh cụ thể, nguyên nhân vi phạm, khuyết điểm và kết quả khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm của Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy xét thấy vi phạm, khuyết điểm của Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt chưa đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật.

Vì vậy, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2019-2024 và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc.