rssheader

24/09/2020

Tp.Điện Biên Phủ (Điện Biên): Năm 2025 sẽ có 96% trường học đạt chuẩn quốc gia

Minh Thịnh - 15/08/2020, 20:30 GMT+07 | Kinh tế - Xã hội
Ông Hà Quang Trung - Bí thư thành ủy Tp. Điện Biên Phủ tái đắc cử chức Bí thư Ông Hà Quang Trung - Bí thư thành ủy Tp. Điện Biên Phủ tái đắc cử chức Bí thư

Trong 2 ngày (14 - 15/8), Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Điện Biên phủ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra thành công. 300 đại biểu chính thức đại diện cho gần 7.000 đảng viên toàn Đảng bộ tham dự Đại hội.

Báo cáo chính trị tại Đại hội cho thấy: Nhiệm kỳ năm 2015 - 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song với tinh thần đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị với những giải pháp phù hợp, Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đề ra; hoàn thành và hoàn thành vượt mức 12/15 mục tiêu Nghị quyết đại hội đề ra. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng tăng dần tỷ trọng thương mại - dịch vụ - du lịch, công nghiệp, xây dựng, giảm dần tỷ trọng nông - lâm nghiệp; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 82,5 triệu đồng/người.

Ông Hà Quang Trung - Bí thư thành ủy thành phố Điện Biên Phủ

Sự nghiệp giáo dục của Tp.Điện Biên Phủ có nhiều chuyển biến tích cực. Quy mô trường lớp được rà soát, sắp xếp hợp lý. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được quan tâm đầu tư, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội nêu rõ, chất lượng giáo dục các cấp học đạt và vượt mục tiêu kế hoạch đề ra. Chất lượng giáo dục mũi nhọn ngày càng nâng cao. Các hoạt động phong trào, các cuộc thi của giáo viên và học sinh luôn đứng đầu toàn tỉnh. Đến cuối nhiệm kỳ, 100% cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn về trình độ đào tạo, trong đó trên chuẩn chiếm 98%. Tỷ lệ giáo viên dạy giỏi các cấp đạt trên 90%.

Các đại biểu dự Đại hội

5 năm qua, Tp. Điện Biên Phủ luôn chú trọng thực hiện toàn diện công tác phổ cập giáo dục và phong trào xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, có hiệu quả. Đáng chú ý là việc nâng chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, THCS từ mức độ II lên mức độ III. 94% trường công lập đạt chuẩn quốc gia, trong đó 64% trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II…

Với tinh thần “Đoàn kết - kỷ cương - đổi mới - phát triển”, đại hội đã bầu 39 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (để khuyết 2 đồng chí kiện toàn sau); bầu 38 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Hà Quang Trung tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Điện Biên Phủ, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Các đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội

 

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận đề ra phương hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời, biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với 15 mục tiêu chủ yếu và 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Tp. Điện Biên Phủ phấn đấu duy trì và nâng cao chất lượng thực hiện các chỉ tiêu đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, THCS mức độ III, chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và xóa mù chữ mức độ II. Tp. Điện Biên Phủ phấn đấu đến năm 2025 tối thiểu sẽ có 96% số trường đạt chuẩn quốc gia.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm