rssheader

27/11/2020

Phí môi giới chứng khoán mới từ 1/5/2011

30/03/2011, 10:59 GMT+07 | Kinh tế - Xã hội
Phí môi giới chứng khoán mới từ 1/5/2011

(GD&TĐ) - Theo Thông tư 38/2011/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành, phí môi giới mua, bán chứng khoán (áp dụng cho cả chứng khoán đăng ký giao dịch tại UPCOM) đối với cổ phiếu và chứng chỉ quỹ mà các công ty chứng khoán thu là từ 0,15% đến 0,5% giá trị giao dịch, với trái phiếu là 0,02% đến 0,1% giá trị giao dịch.

(ảnh minh họa)
(ảnh minh họa)

Trước đây, mức phí này đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư quy định tối đa không quá 0,5% trị giá giao dịch; còn đối với trái phiếu, mức phí tối đa không quá 0,15% trị giá giao dịch (theo Thông tư số 02/2000/TT-UBCK1 ngày 14/11/2000 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước).

UPCOM là giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội.

Như vậy, so với quy định trước đó, Thông tư số 38/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính đã quy định cụ thể mức tối thiểu và tối đa cho phí môi giới chứng khoán. Vì trước đó, Thông tư 02/2000/TT-UBCK1 chỉ qui định mức tối đa cho mức phí môi giới.

Ngoài mức phí trên, Thông tư 38/2011/TT-BTC cũng qui định mức phí bảo lãnh phát hành mà các công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại được thu là từ 0,5% đến 2% tổng giá trị bảo lãnh phát hành đối với cổ phiếu.

Còn với các công ty quản lý quỹ chỉ được thu tối đa 2%/giá trị vốn uỷ thác bình quân/năm đối với phí quản lý danh mục đầu tư và tối đa 2%/giá trị tài sản ròng của quỹ (NAV) hoặc giá trị tài sản ròng của danh mục/năm với phí quản lý quỹ đầu tư.

Các quy định mới này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2011.

PV

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm