Cụ thể, chặng Hà Nội-Vinh tạm ngừng chạy tàu NA2 từ ngày 6/5. Hành khách chuyển sang đi tàu SE6 xuất phát tại ga Vinh lúc 21 giờ 43. Tạm ngừng chạy tàu NA1 từ ngày 7/5.

Tuyến Hà Nội-Hải Phòng tạm ngừng chạy tàu LP7/HP2 từ ngày 7/5; tàu LP3/LP8 từ ngày 10/5. Tuyến Hà Nội-Lào Cai tạm ngừng chạy tàu SP3 từ ngày 7/5, tạm ngừng chạy tàu SP4 từ ngày 9/5.

“Trong những ngày tàu ngừng chạy, phía ngành đường sắt sẽ không thu phí khi hành khách có nhu cầu trả vé tại nhà ga trước giờ tàu chạy,” đại diện Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội cho hay.