rssheader

26/10/2020

Bước tiến tích cực trong giáo dục nghề nghiệp

Anh Quang - 15/08/2018, 09:23 GMT+07 | Kinh tế - Xã hội
GDNN đang ngày càng thu hút giới trẻ GDNN đang ngày càng thu hút giới trẻ

 Nhờ đó, GDNN đã có nhiều chuyển biến tích cực, bước đầu thay đổi nhận thức xã hội về học nghề, công tác tuyển sinh đạt kết quả rất khả quan.

Đưa chính sách vào cơ sở đào tạo

Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục GDNN (Bộ LĐ, TB&XH) Trương Anh Dũng cho biết: Trong 6 tháng đầu năm, ngành đã thực hiện một số nội dung cụ thể như: Xây dựng dự thảo Đề án đào tạo, đào tạo lại đáp ứng yêu cầu của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; Xây dựng Đề án hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp cho HS, SV khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam; Góp ý các nội dung sửa đổi, bổ sung về 02 dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GD và Luật GDĐH...

Trong 6 tháng đầu năm đã trình ban hành 2 văn bản: Nghị định số 49/2018/NĐ-CP ngày 30/3/2018 của Chính phủ quy định về kiểm định chất lượng GDNN; Thông tư số 03/2018/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2018 quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành GDNN. Tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đã thực hiện rà soát và đề xuất bãi bỏ, đơn giản hóa 71,6% thủ tục hành chính trong lĩnh vực GDNN.

Tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn hỗ trợ tuyển sinh, xây dựng, công bố ứng dụng “Chọn nghề - Chọn trường” trên thiết bị di động, duy trì trang thông tin tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp. Ước thực hiện tuyển sinh 6 tháng đầu năm đạt 1.058 nghìn người, đạt 48% kế hoạch năm, bằng 142% so với cùng kỳ năm 2017; Công tác gắn kết với doanh nghiệp được tích cực triển khai nhằm tăng cường gắn kết với doanh nghiệp trong GDNN, ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tổng cục với các cơ quan, tổ chức như hiệp hội...

Các cơ sở GDNN trên cả nước cũng tăng cường tổ chức ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp. Tiếp tục triển khai đào tạo thí điểm theo bộ chương trình đã chuyển giao từ Úc, Đức. Xây dựng chương trình, giáo trình 6 môn học chung trình độ trung cấp, cao đẳng trình Bộ phê duyệt; tổ chức thành công Kỳ thi tay nghề quốc gia năm 2018...

Đồng bộ và thiết thực

Cũng theo Tổng Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh, trong 6 tháng đầu năm, mặc dù công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật còn chậm, xong một số văn bản đã được ban hành đã kịp thời tạo hành lang pháp lý để triển khai đồng bộ công tác quản lý Nhà nước về GDNN. Về công tác chuyên môn, ngoài những nội dung như xây dựng và ban hành chuẩn đầu ra, thí điểm chương trình chuyển giao, việc kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp được đẩy mạnh với nhiều hoạt động đồng bộ, thiết thực.

Bên cạnh ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương các trường tăng cường hợp tác với doanh nghiệp, Tổng cục trực tiếp ký nhiều văn bản hợp tác với các Tập đoàn, doanh nghiệp lớn, các hiệp hội... Công tác thông tin tuyên truyền được triển khai có quy mô và đạt hiệu quả, nhận thức của xã hội về GDNN đã chuyển biến tích cực.

Ghi nhận những cố gắng nỗ lực của Tổng cục GDNN trong công tác triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Quân cho rằng, công tác triển khai thực hiện, kết quả đạt được đã tạo sức lan tỏa, hiệu ứng tích cực trong xã hội. Thứ trưởng đề nghị Tổng cục trong thời gian còn lại của năm 2018 cần khắc phục những hạn chế, tồn tại, rà soát, tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, dạy và học.

Trong 6 tháng cuối năm 2018, Tổng cục GDNN tiếp tục tập trung vào việc nâng cao chất lượng GDNN, thu hút người học vào học GDNN, tăng cường công tác tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách thủ tục hành chính, gắn kết nhà trường và doanh nghiệp, nghiên cứu khoa học trong GDNN...
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm