Kiểu phơi quần áo chỉ có ở Việt Nam

Phơi quần áo ngay trước cột đèn xanh đèn đò, trên dây điện, trong lùm cây... tất cả chỉ có ở Việt Nam ^^.
Kiểu phơi quần áo chỉ có ở Việt Nam
Kiểu phơi quần áo chỉ có ở Việt Nam ảnh 1Kiểu phơi quần áo chỉ có ở Việt Nam ảnh 2Kiểu phơi quần áo chỉ có ở Việt Nam ảnh 3Kiểu phơi quần áo chỉ có ở Việt Nam ảnh 4Kiểu phơi quần áo chỉ có ở Việt Nam ảnh 5Kiểu phơi quần áo chỉ có ở Việt Nam ảnh 6Kiểu phơi quần áo chỉ có ở Việt Nam ảnh 7Kiểu phơi quần áo chỉ có ở Việt Nam ảnh 8Kiểu phơi quần áo chỉ có ở Việt Nam ảnh 9Kiểu phơi quần áo chỉ có ở Việt Nam ảnh 10Kiểu phơi quần áo chỉ có ở Việt Nam ảnh 11
Theo VnExpress