Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Không tuyển sinh mới cho đến khi có Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

Minh Phong - 20/02/2020, 12:13 GMT+7 | Kết nối
Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

Bộ GD&ĐT vừa có Công văn gửi các cơ sở giáo dục đại học về việc bãi bỏ công văn số 1761-GDĐH ngày 15/4/2015.

Công văn nêu rõ: Ngày 15/04/2015, Bộ GD&ĐT ban hành Công văn số 1761/BGDĐT-GDĐH về việc hướng dẫn thực hiện Khoản 2, Điều 23 Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành.

Sau khi Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học có hiệu lực, Bộ GD&ĐT đang tích hợp các nội dung tại Công văn số 1761/BGDĐT-GDĐH vào dự thảo Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ thay thế Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, ban hành năm 2020.

Bộ GD&ĐT bãi bỏ Công văn số 1761/BGDĐT-GDĐH ngày 15/4/2015 về việc hướng dẫn thực hiện Khoản 2, Điều 23 Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành.

Cơ sở đào tạo đang thực hiện theo Công văn số 1761/BGDĐT-GDĐH tiếp tục thực hiện theo Kế hoạch đối với các khóa đã tuyển sinh trước ngày ban hành công văn bãi bỏ Công văn số 1761/BGDĐT- GDĐH này; không tuyển sinh khóa mới theo Công văn số 1761/BGDĐT- GDĐH cho đến khi có Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ mới, dự kiến ban hành năm 2020.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm