Khởi tranh giải bóng rổ NB'3 Basketball 3x3 Open Championship
Khởi tranh giải bóng rổ NB'3 Basketball 3x3 Open Championship
Khởi tranh giải bóng rổ NB'3 Basketball 3x3 Open Championship
Khởi tranh giải bóng rổ NB'3 Basketball 3x3 Open Championship
Khởi tranh giải bóng rổ NB'3 Basketball 3x3 Open Championship
Khởi tranh giải bóng rổ NB'3 Basketball 3x3 Open Championship
Khởi tranh giải bóng rổ NB'3 Basketball 3x3 Open Championship
Khởi tranh giải bóng rổ NB'3 Basketball 3x3 Open Championship
Khởi tranh giải bóng rổ NB'3 Basketball 3x3 Open Championship
Khởi tranh giải bóng rổ NB'3 Basketball 3x3 Open Championship
Khởi tranh giải bóng rổ NB'3 Basketball 3x3 Open Championship
Khởi tranh giải bóng rổ NB'3 Basketball 3x3 Open Championship
Khởi tranh giải bóng rổ NB'3 Basketball 3x3 Open Championship
Khởi tranh giải bóng rổ NB'3 Basketball 3x3 Open Championship
Khởi tranh giải bóng rổ NB'3 Basketball 3x3 Open Championship
Khởi tranh giải bóng rổ NB'3 Basketball 3x3 Open ChampionshipKhởi tranh giải bóng rổ NB'3 Basketball 3x3 Open ChampionshipKhởi tranh giải bóng rổ NB'3 Basketball 3x3 Open ChampionshipKhởi tranh giải bóng rổ NB'3 Basketball 3x3 Open ChampionshipKhởi tranh giải bóng rổ NB'3 Basketball 3x3 Open ChampionshipKhởi tranh giải bóng rổ NB'3 Basketball 3x3 Open ChampionshipKhởi tranh giải bóng rổ NB'3 Basketball 3x3 Open ChampionshipKhởi tranh giải bóng rổ NB'3 Basketball 3x3 Open ChampionshipKhởi tranh giải bóng rổ NB'3 Basketball 3x3 Open ChampionshipKhởi tranh giải bóng rổ NB'3 Basketball 3x3 Open ChampionshipKhởi tranh giải bóng rổ NB'3 Basketball 3x3 Open ChampionshipKhởi tranh giải bóng rổ NB'3 Basketball 3x3 Open ChampionshipKhởi tranh giải bóng rổ NB'3 Basketball 3x3 Open ChampionshipKhởi tranh giải bóng rổ NB'3 Basketball 3x3 Open ChampionshipKhởi tranh giải bóng rổ NB'3 Basketball 3x3 Open Championship

Khởi tranh giải bóng rổ NB'3 Basketball 3x3 Open Championship

GD&TĐ - “NB'3 BASKETBALL 3X3 OPEN CHAMPIONSHIP” là giải đấu bóng rổ dành cho học sinh THPT được tổ chức bởi dự án Ngăn bàn mùa 3.
Chùm ảnh làm giấy độc đáo ở Nepal

Chùm ảnh làm giấy độc đáo ở Nepal

GD&TĐ - Ở Nepal, mua thu hoạch nguyên liệu thô để làm giấy đã bắt đầu. Hầu hết người dân vùng núi của đất nước đều tham gia công việc này.