rssheader

03/08/2021

Xây dựng cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học có những kết quả khả quan

Ngọc Trang - 27/01/2015, 21:33 GMT+07 | Khoa học
Quang cảnh buổi họp. Quang cảnh buổi họp.

Trong tình hình thực tế, Việt Nam là quốc gia giàu về đa dạng sinh học nhưng cũng đang đối mặt với tình trạng suy giảm trầm trọng các hệ sinh thái.

Để giúp Việt Nam quản lý và có đầy đủ dữ liệu bảo tồn đa dạng sinh học, JICA đã hỗ trợ dự án này và tổ chức phiên họp lần thứ 4, cũng chính là phiên họp tổng kết.

Tại buổi họp, bà Hoàng Thị Thanh Nhàn – Phó cục trưởng Cục bảo tồn đa dạng sinh học - tổng kết các kết quả đã đạt được, các sản phẩm của dự án sau hơn 3 năm thực hiện cũng như các vấn đề cơ quan hữu quan Việt Nam cần tiếp tục giải quyết và duy trì trong lĩnh vực đa dạng sinh học, với các kết quả chính:

Đặc điểm kỹ thuật của các định dạng dữ liệu, phần mềm và phần cứng của NBDS (tiêu đề của các sản phẩm dự án) được xác định; Kiến trúc NBDS được xây dựng;

Trải qua hơn 30 cuộc họp các nhóm nòng cốt với những đề án tổng thể, hướng dẫn xây dựng và sử dụng chỉ thị đa dạng sinh học; Các số liệu có sẵn và các định dạng khác nhau tại nhiều cơ quan đơn vị được đánh giá;

Đã xây dựng dự thảo văn bản pháp luật; Hoàn thành tích hợp dữ liệu khảo sát thí điểm tại vườn quốc gia Xuân Thủy (Nam Định) vào NBDS và cơ sở dữ liệu của Tỉnh Nam Định cũng sẵn sàng cập nhật thường xuyên...

Mặc dù trong thời gian thực hiện dự án có nhiều thách thức và hạn chế, tiến độ chậm trễ các nhóm nòng cốt trong việc xây dựng các sản phẩm...nhưng mục đích cuối cùng của dự án cũng đã đạt được và có nhiều kết quả đáng mừng.

Tại cuộc họp, nhiều ý kiến thảo luận cũng được đưa ra về những triển vọng các mục tiêu trong tương lai, các yêu cầu đối với siêu mục tiêu,...

Tổng kết lại buổi họp, ông Nguyễn Thế Đồng – Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục môi trường, Giám đốc dự án – phát biểu: Chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của dự án. 

Về cơ bản dự án đã hoàn thành nội dung và kế hoạch đề ra, kết quả này có ý nghĩa lớn phục vụ công tác đa dạng sinh học của Việt Nam trong thời gian tới. Thời gian còn lại của dự án rất ngắn, chúng tôi yêu cầu Ban quản lý dự án kết hợp với JICA khẩn trương nghiệm thu, đóng gói theo đúng kế hoạch và quy định.

Đồng thời, đề nghị đơn vị thực hiện dự án sớm chia sẻ, thông báo, giới thiệu kết quả dự án tới các Bộ, ngành ở địa phương và có kế hoạch trình Bộ Tài nguyên và môi trường.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm