rssheader

03/12/2020

Năm 2018 Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam đã cho 294 dự án vay hơn 2.500 tỷ đồng

Vũ Kiên - 06/07/2019, 21:54 GMT+07 | Khoa học
Năm 2018 Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam đã cho 294 dự án vay hơn 2.500 tỷ đồng Năm 2018 Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam đã cho 294 dự án vay hơn 2.500 tỷ đồng

Được biết, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Namđã ký kết hợp đồng tín dụng đạt 379,99 tỷ đồng, giải ngân vốn vay đạt 324,77 tỷ đồng, đạt mức tăng trưởng hơn 33% so với năm 2017. Đồng thời, thu hồi nợ gốc đạt 161,23 tỷ đồng. Quỹ cũng đồng thời thực hiện các nhiệm vụ tài trợ, trợ giá điện gió nối lưới.

Thanh niên nói không với rác thải nhựa để bảo vệ môi trường  

Trong giai đoạn 2019 - 2021, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam sẽ tiếp tục phục vụ các chương trình mục tiêu, trọng điểm của Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường như: Cải tạo môi trường các lưu vực sông, ô nhiễm làng nghề, môi trường khu công nghiệp, chất thải sinh hoạt, ứng dụng và triển khai công nghệ sạch, thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng...vv.

Năm 2019, Quỹ cũng sẽ đề xuất tăng vốn điều lệ, duy trì tốc độ tăng trưởng tín dụng hàng năm hơn 20%/năm. Mở mới nghiệp vụ hỗ trợ 10% vốn triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân khẳng định: Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam là một trong những công cụ của Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành và triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững đất nước, tăng trưởng kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm