rssheader

26/09/2021

Bắc Ninh thẩm định, xét hồ sơ và công nhận 44 sáng kiến

Đăng Chung - 04/08/2021, 22:21 GMT+07 | Khoa học
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Ngô Tân Phượng phát biểu kết luận Hội nghị. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Ngô Tân Phượng phát biểu kết luận Hội nghị.

Chiều 4/8, ông Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến, Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Bắc Ninh chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động sáng kiến và KH&CN 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh vẫn đạt được những kết quả tích cực, nội dung ngày càng đa dạng, chất lượng cả về tính sáng tạo và đem lại hiệu quả thiết thực. 

Theo đó, Hội đồng Sáng kiến tỉnh Bắc Ninh thẩm định, xét hồ sơ và công nhận 44 sáng kiến. Trong đó có 5 sáng kiến thuộc lĩnh vực Đảng và quản lý nhà nước, 36 sáng kiến thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và 3 sáng kiến thuộc lĩnh vực sản xuất, kỹ thuật.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, Hội đồng KH&CN đã trình UBND tỉnh  phê duyệt kế hoạch KH&CN bao gồm 32 đề tài, dự án (24 đề tài, dự án thực hiện mới, 8 đề tài, dự án chuyển tiếp từ năm 2020) và 19 nhiệm vụ KH&CN. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Ngô Tân Phượng ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của Hội đồng Sáng kiến và Hội đồng KH&CN tỉnh trong 6 tháng đầu năm. 

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng đề nghị các đơn vị, cá nhân tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đề xuất sáng kiến phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình. Bên cạnh đó, làm tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và các tổ chức khoa học, nhà khoa học để đưa ra các sáng kiến thực sự có chất lượng. 

Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến hoạt động sáng kiến trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm khuyến khích, động viên và tạo động lực cho tổ chức, cá nhân thi đua lao động sáng tạo.

Hội đồng KH&CN tỉnh và các ngành rà soát, đánh giá lại các nhiệm vụ KH&CN dự kiến đưa vào danh mục năm 2022 gắn với yêu cầu giải quyết các nhiệm vụ chuyên môn và phát triển lĩnh vực thuộc ngành quản lý. 

Trên cơ sở đó, tập trung đề xuất, đặt hàng các nhiệm vụ về giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề, khu công nghiệp; ứng dụng, đổi mới công nghệ trong sản xuất lao động, nghiên cứu những vấn đề phát sinh từ thực tiễn… 

Sở KH&CN khắc phục khó khăn do dịch bệnh tổ chức triển khai các nhiệm vụ, đề tài khoa học đang thực hiện để đưa ra các sản phẩm có hiệu quả nhất.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm