Khánh Hòa: Xây dựng kế hoạch học bù khi bắt đầu học lại

Khánh Hòa: Xây dựng kế hoạch học bù khi bắt đầu học lại

Theo đó, Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa đề nghị, triển khai Công văn số 335/BGDĐT-GDTrH của Bộ GD&ĐT về việc chuẩn bi các điều kiện khi học sinh trở lại trường sau thời gian tạm nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid - 19,

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tiếp tục theo dõi, tiếp nhận thông tin chính thức từ Sở GD&ĐT và các cơ quan chức năng để chủ động đề ra các biện pháp phù hợp trong việc phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, tuyệt đối không được chủ quan.

Đồng thời, các trường trên địa bàn toàn tỉnh khẩn trương chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện phòng, chống dịch bệnh để đón học sinh trở lại trường học.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch học bù cho học sinh theo nguyên tắc đảm bảo thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục theo quy định hiện hành.

Sở GD&ĐT yêu cầu, không cắt xén chương trình, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất của đơn vị để tổ chức học bù cho học sinh một cách linh hoạt, phù hợp với thực tiễn, trường hợp cần thiết có thể tổ chức một số buổi học bù vào thứ Bảy, Chủ Nhật.

Đối với giáo dục mầm non, các trường điều chỉnh kế hoạch dạy học để đảm bảo kết thúc năm học theo kế hoạch đã hướng dẫn từ đầu năm học, tổ chức học sinh bán trú bình thường.

Đối với giáo dục tiểu học, các trường xây dựng kế hoạch học bù theo định hướng sau: đối với các lớp 1 buổi/ngày: dạy bù vào thứ Bảy. Đối với các lớp 2 buổi/ngày, sử dụng thời gian tăng thêm để tổ chức dạy và học nội dung chương trình giáo dục tiểu học hiện hành.

Trong trường hợp cần thiết thì có thể bố trí dạy bù vào ngày thứ Bảy. Tạm thời các cơ sở giáo dục tiểu học chưa tổ chức bán trú cho đến hết tháng 02/2020.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị khẩn trương báo cáo về Sở GD&ĐT (Phòng GDTrH-GDTX) qua điện thoại số 3560759, 3823970 hoặc qua hộp thư điện tử phgtrh@khanhhoa.edu.vn để trao đổi, thống nhất.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ