rssheader

17/09/2021

Xét trực tuyến hồ sơ ứng viên với 5 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành

03/06/2020, 13:20 GMT+07 | Kết nối
Xét trực tuyến hồ sơ ứng viên với 5 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành

Ngày 2/6, Văn phòng HĐGS nhà nước gửi văn bản tới các HĐGS ngành, liên ngành năm 2020; HĐGS cơ sở năm 2020 và ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020 về việc thực hiện kê khai hồ sơ điện tử và bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020.

Theo văn bản này, Văn phòng HĐGS nhà nước đề nghị các ứng viên thực hiện việc kê khai bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020 (theo mẫu số 01, ban hành kèm công văn số 78/HĐGSNN ngày 29/5/2020). 

Ứng viên truy cập vào trang thông tin điện tử của HĐGS nhà nước: http://hdgsnn.gov.vn/ungvienvà thực hiện theo hướng dẫn. Thời hạn hoàn thành trước ngày 30/6/2020.

Theo văn bản này, năm 2020, các HĐGS ngành, liên ngành: Công nghệ thông tin, Điện – Điện tử - Tự động hóa, Thủy lợi, Toán học và Vật lý tổ chức xét trực tuyến hồ sơ ứng viên.

Văn phòng HĐGS nhà nước đề nghị 5 HĐGS ngành, liên ngành nói trên và các HĐGS cơ sở năm 2020 thông báo cho các ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020 có chuyên môn thuộc 5 Hội đồng nêu trên thực hiện việc kê khai hồ sơ điện tử.

Cụ thể, ứng viên truy cập vào trang thông tin điện tử của HĐGS nhà nước tại địa chỉ: http://hdgsnn.gov.vn/ungvien và thực hiện theo hướng dẫn. Thời hạn hoàn thành trước 30/6/2020.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm