rssheader

04/12/2020

Ưu tiên khi xét giáo viên đi biệt phái?

GD&TĐ - 28/08/2019, 06:11 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Trả lời: Bạn không nói rõ, việc bạn về huyện Xuân Trường (Nam Định) dạy học là do cơ quan có thẩm quyền điều động, phân công công việc hay xin điều chuyển công việc theo nguyện vọng cá nhân. Vì thế chúng tôi không đủ cơ sở dữ liệu để trả lời chính xác cho bạn.

Tuy nhiên, chúng tôi xin được viện dẫn một số điều khoản của các văn bản quy phạm pháp luật để bạn tham khảo và có cơ sở đối chiếu với trường hợp của mình. Trước hết, bạn cần hiểu tường minh về trường hợp giáo viên đi biệt phái. Cụ thể theo Điều 26 Nghị định số: 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định việc biệt phái viên chức được thực hiện trong các trường hợp sau đây: Theo nhiệm vụ đột xuất, cấp bách và để thực hiện công việc cần giải quyết trong một thời gian nhất định.

Thời hạn biệt phái viên chức không quá 3 năm. Trường hợp một số ngành, lĩnh vực đặc thù yêu cầu phải có thời hạn biệt phái dài hơn thì thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái tiếp tục quản lý, theo dõi trong thời gian viên chức được cử đi biệt phái. Cơ quan, đơn vị tiếp nhận viên chức biệt phái có trách nhiệm phân công, bố trí, đánh giá, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác đối với viên chức đó. Viên chức được cử biệt phái được hưởng quyền lợi quy định tại Khoản 4, Khoản 5 và Khoản 6 Điều 36 Luật Viên chức.

Ngoài ra, bạn cần nghiên cứu chế độ trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ. Cụ thể Theo Điều 8 Nghị định này có nêu: Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đang công tác và có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên, khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu thì được hưởng trợ cấp một lần đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Mức trợ cấp một lần được quy định tại Khoản 2 Điều này.

Mọi ý kiến thắc mắc về chế độ chính sách đối với nhà giáo, bạn đọc gửi về chuyên mục: Hộp thư bạn đọc - Báo Giáo dục & Thời đại: 29B, Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Email: [email protected]

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm