rssheader

22/01/2021

Ưu tiên chuẩn bị cơ sở vật chất thực hiện Chương trình GDPT mới

Hải Bình - 24/07/2019, 20:14 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết: Để chuẩn bị thực hiện Chương trình GDPT mới, Bộ GD&ĐT đã và đang phối hợp với các Bộ, ngành liên quan triển khai một số nhiệm vụ, cụ thể như sau:

Triển khai một số chương trình, dự án ODA nhằm hỗ trợ xây dựng chương trình, sách giáo khoa GDPT mới; bồi dưỡng nâng cao năng lực giáo viên, cán bộ quản lý; xây dựng trường, cung cấp thiết bị, đồ gỗ cho các trường phổ thông dân tộc nội trú, THCS, THPT các vùng khó khăn (như Dự án Hỗ trợ đổi mới GDPT, Chương trình phát triển các trường sư phạm, Dự án Phát triển GDPT giai đoạn 2, Dự án Giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2…).

Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 phê duyệt Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và GDPT giai đoạn 2017 - 2025 với mục tiêu bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị trường học để thực hiện chương trình GDPT theo lộ trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa trong giai đoạn 2017 - 2025.

Cụ thể: Tập trung kiên cố hóa trường, lớp học; xây dựng bổ sung phòng học, phòng chức năng (giáo dục thể chất, giáo dục nghệ thuật, tin học, ngoại ngữ, hỗ trợ giáo dục khuyết tật học hòa nhập, thư viện…); mua sắm bổ sung bàn ghế, máy tính, thiết bị phòng học ngoại ngữ… cho các cơ sở giáo dục tiểu học, THCS, THPT.

Ban hành Công văn số 344/BGDĐT-GDTrH ngày 24/01/2019 hướng dẫn triển khai Chương trình GDPT mới. Trong đó, xây dựng kế hoạch ngân sách hằng năm cho việc thực hiện chương trình, sách giáo khoa GDPT, trình UBND tỉnh để xem xét, bố trí ngân sách địa phương, lồng ghép có hiệu quả và sử dụng đúng mục đích nguồn vốn từ các chương trình, đề án, dự án, ưu tiên Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và GDPT giai đoạn 2017 – 2025.

Huy động các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện chương trình GDPT theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018. Nội dung đầu tư cho việc tăng cường cơ sở vật chất, trong đó ưu tiên cho học 2 buổi/ngày đối với cấp tiểu học, bắt đầu ở lớp 1 năm học 2020 - 2021; chuẩn bị kinh phí để triển khai bồi dưỡng giáo viên theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT cũng soạn thảo Thông tư hướng dẫn các địa phương xây dựng dự toán ngân sách và thực hiện thanh quyết toán kinh phí thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa GDPT.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm