rssheader

12/06/2021

Tiếp tục triển khai hệ thống phần mềm quản lý trường học

Lập Phương - 01/04/2014, 11:53 GMT+07 | Kết nối
Tiếp tục triển khai hệ thống phần mềm quản lý trường học

Hệ thống VEMIS được triển khai sử dụng bao gồm 7 phân hệ: Phân hệ quản lý học sinh; phân hệ quản lý thư viên; phân hể quản lý thiết bị; phân hệ quản lý nhân sự; phân hệ quản lý giảng dạy; phân hệ quản lý tài chính, tài sản; phân hệ giám sát, đánh giá.

Nhằm nắm được kế hoạch và kết quả triển khai hệ thống phần mềm VEMIS, đồng thời có căn cứ để phát triển hệ thống theo mô hình trực tuyến hỗ trợ việc ứng dụng công nghệ thông tin đổi mới quản lý giáo dục, Bộ GD&ĐT đề nghị các Sở GD&ĐT bên cạnh tiếp tục triển khai sử dụng hệ thống phần mềm này, báo cáo cụ thể kết quả triển khai đến các trường.

Nội dung báo cáo bao gồm: Các văn bản chỉ đạo của sở, tổ chức tập huấn, số lượng các phân hệ đã sử dụng, vai trò của hệ thống (VEMIS) trong đổi mới quản lý giáo dục của trường, phòng, sở.

Cung cấp các thông tin về đơn vị chủ trì triển khai hệ thống của sở, địa chỉ email, số điện thoại liên hệ...

Đồng thời, phản ánh về Bộ GD&ĐT những vướng mắc khi triển khai hệ thống VEMIS; những đề xuất liên quan đến việc triển khai, sử dụng ở cơ sở.

Nộp toàn bộ dữ liệu của các phân hệ trong hệ thống VEMIS về Bộ GD&ĐT kể từ năm học 2012 - 2013 theo hướng dẫn trước đây của Dự án SREM.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm