rssheader

04/12/2020

Sở GD&ĐT Quảng Trị yêu cầu kiểm điểm các trường có dấu hiệu lạm thu

Vĩnh Quý - 11/10/2019, 14:53 GMT+07 | Kết nối
Văn bản chấn chỉnh việc tổ chức thu chi đầu năm học đối với các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh Quảng Trị Văn bản chấn chỉnh việc tổ chức thu chi đầu năm học đối với các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh Quảng Trị

Lãnh đạo Sở yêu cầu Thanh tra Sở kiểm tra, xác minh thông tin do báo chí, dư luận phản ánh, đề xuất hình thức xử lý phù hợp nếu có sai phạm, đồng thời mở rộng thanh tra đối với các cơ sở giáo dục khác trong toàn tỉnh.

Trao đổi với Báo GD&TĐ, bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị cho biết: Đối với sự việc Báo Giáo dục và Thời đại nêu về bất cập trong việc thu chi đầu năm học tại các trường học trong toàn tỉnh, nhiều trường đã vi phạm nguyên tắc trong thực hiện việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ.

“Việc vận động sự đóng góp các nguồn xã hội hóa để tăng cường cơ sở vật chất cho việc dạy học đối với những trường còn khó khăn, cơ sở vật chất thiếu thốn, bị xuống cấp là nhu cầu thiết thực, để phục vụ tốt hơn cho hoạt động dạy học, nhưng cách làm chưa phù hợp, có trường lại đưa ra mức vận động đóng góp tối thiểu. Cách làm này là trái với quy định, cần phải kịp thời chấn chỉnh, xử lý…” - bà Hương khẳng định.

Trong tháng 9, lãnh đạo Sở GD&ĐT đã chỉ đạo Thanh tra Sở tiến hành thanh tra, kiểm tra 16 trường và cho thấy, tại một số trường học trên địa bàn đã vi phạm nguyên tắc trong việc thu chi đầu năm học. Một số cơ sở giáo dục chưa nghiên cứu kỹ, chưa triển khai quán triệt các văn bản hướng dẫn một cách đầy đủ đến đội ngũ cán bộ, giáo viên trong đơn vị và phụ huynh học sinh.

Quá trình tổ chức thanh tra tại các trường, Thanh tra Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị đã chỉ ra sai sót của các trường khi thực hiện việc đóng góp tự nguyện vẫn thực hiện theo hình thức bình quân; một số khoản thỏa thuận phục vụ trực tiếp cho học sinh chưa được xây dựng dự toán cụ thể về nội dung chi để đề xuất mức thu, một số nội dung chi không phù hợp; đặt ra một số khoản thu không phù hợp, không đúng theo hướng dẫn như thu tiền học bạ, tiền mua đồng phục cho học sinh; gộp nhiều khoản thu vào đầu năm học gây khó khăn cho phụ huynh học sinh; chưa xây dựng kế hoạch vận động tài trợ, chưa được các cấp quản lí phê duyệt theo quy định…

Với những sai phạm đã phát hiện, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị yêu cầu 1 trường học trả lại cho phụ huynh khoản thu trái với quy định; dừng các khoản thu khi chưa thực hiện đầy đủ quy trình về vận động tiếp nhận nguồn tài trợ, vi phạm nguyên tắc đóng góp tự nguyện; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, nhất là trách nhiệm của hiệu trưởng, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý theo đúng các quy định...

Việc xử lý này phải báo cáo về Thanh tra Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị trước ngày 8/11/2019. Đồng thời, Sở sẽ tiếp tục thanh tra, kiểm tra tại các trường học, nhất là tại các trường có dư luận phản ánh về tình trạng lạm thu; kiên quyết xử lý những cơ sở giáo dục có sai phạm… Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục chỉ đạo, các đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc công tác thu, chi trong trường học theo đúng các văn bản quy định, chấm dứt tình trạng lạm thu trong trường học.

Đặc biệt, Sở sẽ quán triệt quy định mới của ngành GD-ĐT về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động trước hết là người đứng đầu trong các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục ngành GD-ĐT Quảng Trị, nội dung: “Không lợi dụng chủ trương xã hội hóa và danh nghĩa hội cha mẹ học sinh để chỉ đạo, tổ chức các khoản thu trái quy định”…

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm