rssheader

22/10/2020

Sẽ có tiêu chí đánh giá, xếp loại “Đơn vị học tập”

Minh Phong - 12/08/2019, 13:21 GMT+07 | Kết nối
Cần xây dựng tiêu chí đánh giá, xếp loại “Đơn vị học tập”. Ảnh minh họa/internet Cần xây dựng tiêu chí đánh giá, xếp loại “Đơn vị học tập”. Ảnh minh họa/internet

Thông tư này quy định về tiêu chí, nguyên tắc, quy trình, tổ chức thực hiện đánh giá, xếp loại “Đơn vị học tập” áp dụng đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tổ chức, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện.

Việc đánh giá, xếp loại “Đơn vị học tập” phải đảm bảo nguyên tắc chính xác, khách quan, đúng tiêu chí, quy trình quy định tại Thông tư này và được thực hiện hằng năm.

Về tiêu chí đánh giá, xếp loại “Đơn vị học tập” được hướng dẫn như sau:

* Nhóm tiêu chí về các điều kiện để xây dựng “Đơn vị học tập” (tối đa 30 điểm), gồm các tiêu chí:

Lãnh đạo cơ quan có chủ trương, kế hoạch và chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động học tập thường xuyên.

Lãnh đạo cơ quan có các chính sách động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động học tập.

Cơ quan có các điều kiện học tập cần thiết để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động học tập.

* Nhóm tiêu chí về kết quả học tập của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (các thành viên) theo các yêu cầu tối thiểu của công dân trong xã hội học tập (tối đa 30 điểm), gồm các tiêu chí:

Các thành viên trong cơ quan có kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng hàng năm được lãnh đạo cơ quan chấp nhận.

Các thành viên trong cơ quan tuân thủ kỷ luật lao động, nội qui làm việc trong cơ quan, có tinh thần hợp tác, đoàn kết trong tập thể lao động.

Các thành viên trong cơ quan hoàn thành đầy đủ chương trình học tập theo qui định của nhà nước.

Các thành viên trong cơ quan đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

* Nhóm tiêu chí đánh giá hiệu quả, tác động của xây dựng “Đơn vị học tập” (tối đa 40 điểm), gồm các tiêu chí:

Các thành viên trong cơ quan được công nhận là “Công dân học tập”; Cơ quan đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; Góp phần tạo lập môi trường chia sẻ tri thức với các đơn vị khác trong cơ quan.

>>> XEM CHI TIẾT DỰ THẢO THÔNG TƯ TẠI ĐÂY

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm