rssheader

26/01/2021

Phụ cấp lớp ghép

GD&TĐ - 23/03/2019, 07:15 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Trả lời: Điều 1 Quyết định số: 15/2010/QĐ-TTg ngày 3/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ có nêu: Quyết định này quy định về phụ cấp dạy lớp ghép đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy HS tiểu học trong các cơ sở GD công lập (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) đã được xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Như vậy, căn cứ vào quy định nêu trên, nếu bạn được Thủ trưởng cơ sở GD hoặc cấp có thẩm quyền phân công dạy lớp ghép và được xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP thì bạn sẽ thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp dạy lớp ghép.

Mức phụ cấp được hưởng được áp dụng theo Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 15/2010/QĐ-TTg. Cụ thể: Giáo viên dạy lớp ghép hai trình độ, mỗi tháng được hưởng thêm 50% tiền lương của tháng giảng dạy; Giáo viên dạy lớp ghép ba trình độ trở lên, mỗi tháng được hưởng thêm 75% tiền lương của tháng giảng dạy.

Cách tính phụ cấp: Phụ cấp dạy lớp ghép được tính trả trên cơ sở tiền lương tháng của giáo viên;

Tiền lương tháng của giáo viên (T) = [hệ số lượng theo ngạch, bậc hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) + hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có)] x mức lương tối thiểu chung.

Trong đó: Phụ cấp của giáo viên dạy lớp ghép 2 trình độ = T x 50%; Phụ cấp của giáo viên dạy lớp ghép 3 trình độ trở lên = T x 75%.

Chế độ phụ cấp dạy lớp ghép được tính trả theo tháng giảng dạy, chi trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Mọi ý kiến thắc mắc về chế độ chính sách đối với nhà giáo, bạn đọc gửi về chuyên mục: Hộp thư bạn đọc - Báo Giáo dục & Thời đại: 29B, Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Email: [email protected]

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm