rssheader

24/11/2020

Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi những quy định phù hợp với giáo viên mầm non

Hải Bình - 12/11/2019, 15:50 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT

Cũng liên quan đến giáo dục mầm non, cử tri tỉnh Hòa Bình đề nghị bộ, ngành có liên quan xem xét, ban hành văn bản quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non thay thế Thông tư số 48/2011/BGDĐT ngày 25/10/2011 để đảm bảo chế độ làm thêm giờ cho giáo viên mầm non.

Với kiến nghị của cử tri tỉnh Cao Bằng, Bộ GD&ĐT cho biết: Định mức giáo viên mầm non/lớp được tính theo đơn vị nhóm trẻ, lớp mẫu giáo (bao gồm nhóm, lớp đơn có 1 độ tuổi nếu đủ số trẻ theo quy định và nhóm, lớp ghép có ít nhất 2 độ tuổi trở lên đối với những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn). Vì vậy, Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ không có quy định riêng định mức giáo viên đối với nhóm, lớp ghép nhiều độ tuổi.

Đối với những giáo viên mầm non trực tiếp dạy 2 buổi/ngày tại các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo ghép từ hai độ tuổi trở lên ở các điểm lẻ được hưởng chính sách hỗ trợ bằng tiền là 450.000 đồng/tháng với thời gian là 9 tháng/năm quy định tại Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 5/1/2018 quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Bộ GD&ĐT sẽ nghiên cứu để đề xuất, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn.

Với kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình, Bộ GD&ĐT cho biết: Chế độ làm việc của giáo viên mầm non được thực hiện theo Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25/10/2011 của Bộ GD&ĐT. Theo đó, mỗi giáo viên nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ trên lớp đủ 6 giờ/ngày (đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học 2 buổi/ngày), 4 giờ/ngày (đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học 1 buổi/ngày) và thực hiện các công việc chuẩn bị cho giờ dạy trên lớp cũng như các công việc khác do hiệu trưởng quy định để quy đổi bảo đảm làm việc 40 giờ/tuần theo quy định.

Tuy nhiên, trên thực tế ở một số địa phương, giáo viên mầm non đang phải làm thêm giờ, tổng số thời gian làm việc/ngày vượt quá thời gian quy định. Giáo viên dạy thừa giờ so với quy định sẽ được hưởng chế độ trả lương dạy thêm giờ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 8/3/2013 của Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.

Bộ GD&ĐT đang tiến hành rà soát chế độ làm việc, phát hiện những bất hợp lý để đề xuất điều chỉnh quy định chế độ làm việc của giáo viên mầm non cho phù hợp.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm