rssheader

27/01/2021

Nghiên cứu bổ sung chế độ đặc thù với GV được điều động lên miền núi

Hải Bình - 12/05/2019, 13:37 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Trân trọng cảm ơn ý kiến của cử tri vì sự quan tâm đối với đội ngũ nhà giáo công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, Bộ GD&ĐT cho biết:

Về vấn đề cử tri nêu đã được quy định cụ thể tại Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006, Nghị định số số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/2/2013 của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 27/3/2007 và Thông tư liên tịch số 35/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 19/9/2013 của Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính.

Theo phân cấp quản lý viên chức hiện nay thì việc “điều động”, “thuyên chuyển”, “tiếp nhận” nhà giáo thuộc thẩm quyền Uỷ ban nhân dân các cấp (đối với giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc cấp huyện; giáo viên trung học phổ thông… thuộc cấp tỉnh).

Với thực tế này, tới đây Bộ GD&ĐT sẽ có văn bản đề nghị các địa phương khi xem xét thuyên chuyển, điều động, tiếp nhận giáo viên cần ưu tiên đối với những giáo viên đã có thời gian công tác ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Theo Bộ GD&ĐT
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm