rssheader

27/09/2021

Lấy ý kiến góp ý quy định quản lý học sinh, sinh viên nội trú, ngoại trú

Lan Anh - 19/05/2021, 16:45 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Thực hiện Quyết định số 4708/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Chương trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề án và quyết định cá biệt của Bộ GD&ĐT năm 2021, Bộ GD&ĐT đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo Thông tư quy định về công tác học sinh, sinh viên nội trú, ngoại trú.

Thông tư này sẽ thay thế Thông tư số 27/2011/TT-BGDĐT ngày 27/6/2011 ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và Thông tư số 27/2009/TT-BGDĐT ngày 19/10/2009 ban hành Quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy.

Theo dự thảo lần 1, Thông tư sẽ tạo cơ sở pháp lí để nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương, công an các cấp, doanh nghiệp, chủ nhà trọ và gia đình học sinh, sinh viên trong việc quản lí và hỗ trợ cho học sinh, sinh viên nội trú, ngoại trú có môi trường sinh hoạt lành mạnh, học tập và rèn luyện tốt.

Thông tư được ban hành sẽ tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên tham gia và phát huy được năng lực của bản thân trong việc xây dựng môi trường văn hoá, nền nếp, kỉ cương, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở nơi cư trú. Thực hiện đầy đủ, đúng đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy định của Bộ GD&ĐT.

Thông tư được ban hành tuân thủ trình tự, thủ tục đăng kí cư trú theo quy định của Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn của Bộ Công an; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa nhà trường với chính quyền địa phương, công an các cấp, doanh nghiệp, chủ nhà trọ và gia đình học sinh, sinh viên để quản lí...

Để hoàn thiện nội dung dự thảo Thông tư, Bộ GD&ĐT đề nghị các cơ sở giáo dục nghiên cứu, tham gia góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư bằng văn bản gửi về Bộ GD&ĐT (qua Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên) trước ngày 28/5/2021.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm