rssheader

20/01/2021

Không căn cứ vào quy định tỷ lệ học sinh/lớp để thẩm định, giao biên chế giáo viên

30/07/2020, 16:22 GMT+07 | Kết nối
Không căn cứ vào quy định tỷ lệ học sinh/lớp để thẩm định, giao biên chế giáo viên

Bộ GD&ĐT cần xem xét và thống nhất với Bộ Nội vụ việc quy định tỷ lệ học sinh/lớp với mức tối đa cho vùng có điều kiện thuận lợi và mức tối thiểu cho các vùng còn lại, để làm cơ sở thẩm định, giao biên chế giữa Bộ GD&ĐT với Bộ Nội vụ; vì quy định như hiện nay có nhiều bất cập giữa tỷ lệ học sinh/lớp ở thành thị, nông thôn, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Về nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết: Theo quy định hiện nay, việc thẩm định, giao biên chế giáo viên mầm non, phổ thông căn cứ theo quy định về định mức giáo viên/lớp trong các Thông tư liên tịch số 06/2015/TT-BGDĐT ngày 16/3/2015 hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập; Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số ở giáo dục phổ thông công lập (các quy định về định mức giáo viên/lớp đã được Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ thống nhất trong các Thông tư). Vì vậy, các địa phương không căn cứ vào quy định tỷ lệ học sinh/lớp để thẩm định, giao biên chế giáo viên hàng năm.

Đề nghị cử tri kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ, Sở GD&ĐT và Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2015/TT-BGDĐT và Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT để thẩm định, giao biên chế giáo viên hằng năm.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm