rssheader

23/06/2021

Khởi động cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

06/07/2020, 06:32 GMT+07 | Kết nối
Khởi động cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Mục đích của Cuộc thi nhằm Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Góp phần thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

Bộ GD&ĐT yêu cầu triển khai Cuộc thi sâu rộng đến toàn thể học sinh, sinh viên, cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên trẻ, đoàn viên, thanh niên ở trong nước và lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài.

Các nhà trường và cơ sở giáo dục, đào tạo chủ động tuyên truyền và tổ chức cho các tập thể và cá nhân tham gia để Cuộc thi lan tỏa và thu hút các thí sinh dự thi. Nội dung thi đảm bảo phù hợp với từng đối tượng thí sinh dự thi.

Năm nay, cuộc thi không có nhiều thay đổi so với năm trước. Đối tượng dự thi được chia làm 3 bảng.

Bảng A: Dành cho học sinh phổ thông (bao gồm học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên).

Bảng B: Dành cho sinh viên đang theo học tại các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm, học sinh trường trung cấp sư phạm và lưu học sinh Việt Nam đang học tập ở nước ngoài.

Bảng C: Dành cho cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên trẻ, đoàn viên, thanh niên (không thuộc đối tượng của Bảng A và Bảng B, dưới 35 tuổi).

Nội dung của cuộc thi là những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ; tư tưởng Hồ Chí Minh về sự nghiệp giáo dục Việt Nam; những bài học về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Xem thể lệ cuộc thi tại đây >>>

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm