rssheader

06/08/2021

Khánh Hòa: Quỹ Khuyến học, khuyến tài trao học bổng cho 613 học sinh, sinh viên, giáo viên

22/04/2020, 12:32 GMT+07 | Kết nối
Khánh Hòa: Quỹ Khuyến học, khuyến tài trao học bổng cho 613 học sinh, sinh viên, giáo viên

Cụ thể, có 26 học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2019-2020, 20 giáo viên có học sinh đạt giải nhì của kỳ thi này, 257 học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, 310 học sinh, sinh viên nghèo hiếu học. Trong đó có 73 em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid – 19, Quỹ Khuyến học, khuyến tài tỉnh Khánh Hòa đã trao cho đại diện từng đơn vị để các đơn vị trao cho từng học sinh, sinh viên, giáo viên.

Dự kiến trong năm 2020, Quỹ Khuyến học, khuyến tài tỉnh trao tổng cộng hơn 1.000 suất phần thưởng, học bổng cho các học sinh, sinh viên, giáo viên.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm