rssheader

27/11/2020

Hồi âm bài báo “Thái Bình: Hàng loạt Hiệu trưởng, Hiệu phó không được bổ nhiệm sau chính sách mới của Huyện ủy Thái Thụy, lỗi tại ai?”

28/07/2019, 21:25 GMT+07 | Kết nối
Một cuộc họp của Ban Thường vụ Huyện ủy Thái Thụy (Ảnh: Internet). Một cuộc họp của Ban Thường vụ Huyện ủy Thái Thụy (Ảnh: Internet).

Hồi âm ý kiến nêu trong bài báo, Tổng Biên tập Báo Xây dựng đã nhận được ý kiến từ Ban Tổ chức Huyện ủy Thái Thụy cho rằng thông tin bạn đọc nêu đã tạo ra sự hiểu nhầm, ảnh hưởng lớn tới uy tín của Ban Thường vụ Huyện uỷ Thái Thụy và công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong quá trình tổ chức triển khai, thực hiện các Nghị quyết, kế hoạch về sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị hành chính, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trên địa bàn huyện Thái Thụy theo tinh thần Nghị quyết 18 và Nghị quyết 19 của Ban chấp hành Trung ương khoá XII.

Quá trình tiếp cận thông tin, người phản ánh mới chỉ được tiếp cận luồng thông tin một chiều, dẫn đến nội dung tin bài chưa rõ và chưa đúng với thực tế trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện của huyện Thái Thụy:

Thứ nhất, nội dung bài báo viết: Ban Tổ chức Huyện ủy ban hành thông báo về việc không bổ nhiệm các Hiệu trưởng, Hiệu phó. Điều này chưa đúng vì Ban Tổ chức Huyện ủy là cơ quan tham mưu, không có thẩm quyền để ban hành thông báo này.

Thứ hai, Ban Tổ chức Huyện ủy không triển khai, phổ biến Thông tư 28/2014/TT-BGDĐT quy định về việc bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục. Nội dung này thiếu chuẩn xác vì: Theo Thông tư 28 tại Chương IV quy định phần tổ chức thực hiện tại các điều 13,14,15,16 quy định rất rõ trách nhiệm thuộc về: Các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, của cơ sở giáo dục và đào tạo, của các cơ quan, đơn vị có học viên tham gia bồi dưỡng, của cơ sở bồi dưỡng; chứ không thuộc trách nhiệm của Ban Tổ chức Huyện ủy.

Tuy nhiên với trách nhiệm trong việc tham mưu; đào tạo, bồi dưỡng, quản lý cán bộ. Ban Tổ chức Huyện ủy Thái Thụy cùng phòng Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Trường Cao đẳng sư phạm Thái Bình trong 2 năm 2016 và 2017 tiến hành mở 02 lớp đào tạo tại huyện và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục cho 301 đồng chí là cán bộ quản lý giáo dục 03 bậc học. Đến nay, tất cả các đồng chí cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn huyện Thái Thụy đều đủ điều kiện về quản lý giáo dục (13 trường hợp không bổ nhiệm trong Thông báo đều đã có chứng chỉ quản lý giáo dục).

Thứ ba, năm 2019, Ban Tổ chức Huyện ủy tiến hành kiểm tra, rà soát, tiêu chuẩn, điều kiện đối với các đồng chí lãnh đạo quản lý trường học vì: Việc rà soát, kiểm tra quy trình, tiêu chuẩn, điều kiện đối với các đồng chí Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng là thực hiện theo đúng tinh thần Công văn số 1752-CV/TU, ngày 25/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc "triển khai thực hiện Kết luận số 48-KL/TW, ngày 26/4/2019 của Ban Bí thư", như vậy báo nêu Tổ chức Huyện ủy bất ngờ kiểm tra là chưa đúng.

Thứ tư, Tổ chức Huyện ủy còn có một quy định hết sức “oái oăm” là những cán bộ quản lý đã bắt đầu theo học những lớp bồi dưỡng sau ngày 28/12/2017 cũng sẽ không được tiếp tục bổ nhiệm. Về việc này Ban Thường vụ Huyện ủy Thái Thụy không có chủ trương và Ban Tổ chức Huyện ủy Thái Thụy không ban hành văn bản quy định nào như bạn đọc viết trên bài báo.

Theo Báo Xây dựng
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm