rssheader

14/05/2021

Hỗ trợ học sinh, trường phổ thông vùng đặc biệt khó khăn

Hải Bình - 21/10/2020, 11:06 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT

Theo Nghị định này, học sinh ở thôn, xã đặc biệt khó khăn được hỗ trợ tiền ăn mỗi tháng bằng 40% mức lương cơ sở và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh; mỗi học sinh được hỗ trợ mỗi tháng 15 kg gạo và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh. Tuy nhiên, khi thoát khỏi xã vùng 135, chính sách trên không còn hiệu lực. Đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành xem xét tiếp tục có cơ chế hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Về nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết: Theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP, đối tượng được hỗ trợ tiền ăn và gạo là tất cả học sinh thuộc xã, thôn đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, khi xã, thôn không thuộc danh sách các xã đặc biệt khó khăn, học sinh không được hưởng chính sách quy định tại Nghị định 116. Do đó, ban đầu có thể có một số khó khăn với các em học sinh thuộc vùng này.

Bộ GD&ĐT tiếp thu ý kiến của cử tri, thời gian tới sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu giải pháp báo cáo Chính phủ xem xét để tiếp tục duy trì chính sách, hoặc có chính sách bổ sung để hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn, bảo đảm phù hợp với thực tiễn và khả năng cân đối nguồn lực của Chính phủ.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm