rssheader

25/09/2020

Hỗ trợ giáo viên dạy phụ đạo học sinh là người dân tộc thiểu số

24/04/2020, 05:34 GMT+07 | Kết nối
Hỗ trợ giáo viên dạy phụ đạo học sinh là người dân tộc thiểu số

Bởi thực tế học lực của học sinh người dân tộc thiểu số thấp hơn rất nhiều so với vùng khác.

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết: Theo quy định phân cấp của Luật Ngân sách Nhà nước, ngân sách địa phương phải bảo đảm kinh phí thực hiện nhiệm vụ giáo dục đào tạo đối với các cấp học phổ thông, mầm non tại địa phương.

Vì vậy, trong trường hợp cần ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí để hỗ trợ giáo viên dạy phụ đạo cho học sinh là người dân tộc thiểu số, đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội có ý kiến với Hội đồng nhân dân cấp tỉnh bố trí kinh phí thực hiện; nếu địa phương không cân đối được kinh phí, đề nghị báo cáo Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền hỗ trợ theo quy định của Luật Ngân sách.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm