rssheader

05/12/2020

Giới thiệu rộng rãi trang thông tin về Chủ tịch Hồ Chí Minh tới nhà giáo cả nước

Vân Anh - 30/08/2019, 22:38 GMT+07 | Kết nối
Trang thông tin về Chủ tịch Hồ Chí Minh Trang thông tin về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bộ GD&ĐT vừa  ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2019-2020.

Theo đó, Bộ yêu cầu các cơ sở GD-ĐT thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên; chú trọng xây dựng văn hóa trường học, môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

Về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Bộ yêu cầu các cơ sở GD-ĐT cần tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch số 178KH-BGDĐT ngày 1632017 của Bộ GDĐT về triển khai Chỉ thị số 05-CTTW ngày 1552016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, nhà giáo và HSSV tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 (trang web Cuộc thi http://hocvalamtheobac.vn).

Sử dụng thiết thực bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống” dành cho học sinh phổ thông trong các hoạt động dạy, học và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Giới thiệu rộng rãi Trang thông tin về Chủ tịch Hồ Chí Minh (http://www.hochiminh.vn) tới nhà giáo, người học để nghiên cứu, tham khảo học tập và làm theo Bác.

Thực hiện tốt công tác phát triển Đảng và bồi dưỡng nhận thức về Đảng  trong HSSV. Chú trọng phát hiện và bồi dưỡng HSSV tiêu biểu, xuất sắc thông qua các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động học tập, rèn luyện, Đoàn - Hội để tạo nguồn kết nạp đảng. Triển khai xây dựng và nhân rộng các mô hình công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên trong trường học.

Hướng dẫn HSSV sử dụng mạng an toàn, hiệu quả. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng trong HSSV. Tổ chức hiệu quả hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường, cán bộ, nhà giáo với HSSV để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và xử lý kịp thời những vấn đề khó khăn, bức xúc trong HSSV.

Chủ động phát hiện và phối hợp với ngành Công an, chính quyền địa phương xử lý các vấn đề phức tạp về chính trị, tư tưởng liên quan đến HSSV. Không để HSSV bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia các hội, nhóm, tổ chức tôn giáo hoạt động trái pháp luật và các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, tụ tập gây rối an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên dương, vinh danh các tấm gương HSSV tiêu biểu trong học tập và rèn luyện, các hành động cao đẹp, gương người tốt, việc tốt trong HSSV.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm