rssheader

22/01/2021

Gia Lai tuyển dụng gần 1.000 chỉ tiêu viên chức giáo viên

Trúc Hân - 17/11/2018, 15:47 GMT+07 | Kết nối
Gia Lai đang thiếu giáo viên trầm trọng ở các trường vùng sâu

Gia Lai đang thiếu giáo viên trầm trọng ở các trường vùng sâu

Vừa qua, UBND tỉnh Gia Lai đã có kế hoạch số 2552/KH-UBND về việc Tổ chức tuyển dụng viên chức giáo viên 2018 của tỉnh Gia Lai.

Cụ thể, tổng số nhu cầu tuyển dụng giáo viên năm học 2018-2019 của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, ngành Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố là 973 chỉ tiêu.

Cũng theo kế hoạch này, các địa phương, đơn vị phải dành riêng tỉ lệ 20% trong tổng số chỉ tiêu tuyển dụng để đảm bảo tỉ lệ người dân tộc thiểu số Jrai và Bahnar (có hộ khẩu tại tỉnh Gia Lai) vào viên chức của đơn vị, địa phương có nhu cầu tuyển dụng.

Những người đăng kí dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện đăng kí dự tuyển viên chức theo quy định tại Khoản 1 Điều 22 Luật viên chức. Cụ thể, người dự tuyển phải có quốc tịch Việt Nam; đủ 18 tuổi trở lên; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp…

Những người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành án…thì không được đăng kí dự tuyển viên chức giáo viên.

Bên cạnh đó, những người nộp hồ sơ dự tuyển chỉ được nộp hồ sơ vào một nơi đăng kí dự tuyển, nếu nộp vào 2 nơi đăng kí dự tuyển sẽ bị loại khỏi danh sách; người dự tuyển phải trực tiếp đi nộp hồ sơ…

UBND tỉnh quán triệt việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo tính công khai, công bằng, khách quan, dân chủ, cạnh tranh và đúng quy định của pháp luật. từ đó chọn lựa được những người có trình độ chuyên môn theo yêu cầu, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm