rssheader

21/01/2021

Duy trì sự ổn định, giải quyết tình trạng thiếu giáo viên

24/05/2020, 07:32 GMT+07 | Kết nối
Duy trì sự ổn định, giải quyết tình trạng thiếu giáo viên

Khoảng 40.000 GV không phải tham gia đào tạo nâng chuẩn trình độ

Luật Giáo dục 2019 điều chỉnh nâng chuẩn trình độ đào tạo đối với GV mầm non từ trung cấp lên CĐ, giáo viên tiểu học từ trung cấp lên ĐH và giáo viên THCS từ CĐ lên ĐH).

Theo cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục, tính đến tháng 12/2019, toàn quốc có 1.021.847 giáo viên mầm non, phổ thông (công lập 912.996, ngoài công lập 108.851). Tổng số GV chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo khoảng 297.000 người; trong đó có khoảng 257.000 GV đủ tuổi để tham gia đào tạo nâng trình độ chuẩn của GV. Khoảng 40.000 GV không phải tham gia đào tạo nâng chuẩn trình độ đào tạo (do thời gian công tác tính đến ngày nghỉ hưu không đủ theo quy định).

Điều 72 Luật Giáo dục 2019 quy định: Bộ trưởng Bộ GD&ĐT trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn quy định việc sử dụng nhà giáo trong trường hợp không đáp ứng quy định trình độ chuẩn được đào tạo. Do đó, Bộ GD&ĐT xây dựng Thông tư quy định việc sử dụng CBQL, GV ở các cơ sở giáo dục chưa đáp ứng quy định trình độ chuẩn được đào tạo; trong đó quy định việc sử dụng, kế hoạch sử dụng và các chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhà giáo chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo.

Việc ban hành Thông tư nhằm nâng cao chất lượng GV để thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy, tạo được vị thế mới cho GV, đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn và yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT. Đồng thời, duy trì sự ổn định đối với đội ngũ nhà giáo đã có nhiều năm công tác, cống hiến cho ngành giáo dục nhưng cũng đồng bộ các giải pháp để thực hiện tinh giản biên chế theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Sử dụng GV, CBQL chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo

Theo dự thảo Thông tư, GV, CBQL cơ sở giáo dục trong 2 năm liên tiếp liền kề với năm Thông tư này có hiệu lực thi hành có kết quả đánh giá, xếp loại đạt chuẩn nghề nghiệp, chuẩn hiệu trưởng trở lên hoặc được phân loại, đánh giá viên chức xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên thì tiếp tục bố trí công tác giảng dạy cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu hoặc công tác quản lý đến khi kết thúc nhiệm kì. Không thực hiện bổ nhiệm lại chức vụ quản lý trường học mà chuyển làm nhiệm vụ giảng dạy hoặc bố trí công việc khác phù hợp đến khi nghỉ hưu theo quy định (đối với CBQL cơ sở giáo dục).

Theo Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ GD&ĐT, việc sử dụng GV chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo được quy định tại Điều này này nhằm duy trì sự ổn định đối với đội ngũ nhà giáo đã có nhiều năm công tác, cống hiến cho ngành giáo dục, giải quyết tình trạng thiếu GV hiện nay.

Đối với GV, CBQL cơ sở giáo dục trong 2 năm liên tiếp liền kề với năm Thông tư này có hiệu lực thi hành có kết quả đánh giá, xếp loại không đạt chuẩn nghề nghiệp/chuẩn hiệu trưởng và có một năm được phân loại, đánh giá viên chức xếp vào mức không hoàn thành nhiệm vụ thì không bố trí giảng dạy và được sắp xếp tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để bố trí sang vị trí việc làm khác phù hợp cho đến khi nghỉ hưu theo quy định.

Quy định này nhằm nâng cao chất lượng GV để thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy, quản lý nhưng cũng đồng bộ các giải pháp để thực hiện tinh giản biên chế theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Những GV ở các cơ sở giáo dục chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo không đủ sức khỏe, có nguyện vọng, đủ các điều kiện theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì được nghỉ hưu theo quy định.

Như vậy, các quy định tại Thông tư đã bao phủ các đối tượng GV, CBQL trong các cơ sở giáo dục chưa chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo mà không phải tham gia đào tạo để nâng trình độ chuẩn theo quy định và kế thừa các quy định tại Quyết định số 22/2006/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định về việc bồi dưỡng, sử dụng GV chưa đạt trình độ chuẩn.

Dự thảo Thông tư cũng nêu rõ: Kế hoạch sử dụng GV chưa đáp ứng trình độ chuẩn được cơ sở giáo dục xây dựng, báo cáo phòng GD&ĐT để tổng hợp. Phòng GD&ĐT chủ trì, phối hợp với phòng nội vụ xây dựng kế hoạch trình UBND huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh phê duyệt thực hiện, bao gồm: Danh sách, số lượng GV đủ điều kiện được tiếp tục bố trí giảng dạy ở từng trường; thời gian công tác đến tuổi nghỉ hưu. Danh sách số lượng GV bố trí, sắp xếp sang vị trí việc làm khác; số lượng GV đề nghị đưa vào đối tượng nghỉ hưu theo quy định hiện hành. Phân công trách nhiệm cụ thể cho các ngành, các cấp, các cơ sở giáo dục.   

Thông tư áp dụng với GV, CBQL cơ sở giáo dục chưa chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo không thuộc đối tượng thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định trong các cơ sở giáo dục mầm non; trường tiểu học, trường THCS, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp tiểu học hoặc cấp THCS; trường chuyên biệt, cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình phổ thông cấp tiểu học và cấp THCS; trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS. Thông tư không quy định đối tượng áp dụng là GV THPT vì Luật Giáo dục 2005 đã quy định trình độ chuẩn đào tạo của GV cấp THPT là ĐH. 


Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm