rssheader

23/09/2021

Đưa tiêu chí không hút thuốc lá vào tiêu chuẩn thi đua trong cơ sở giáo dục

Hoàng Anh - 26/05/2021, 20:07 GMT+07 | Kết nối
Truyền thông phòng, chống tác hại thuốc lá trong trường học. Truyền thông phòng, chống tác hại thuốc lá trong trường học.

Theo đó, với chủ đề “Cấm hút thuốc lá", Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT; Đại học, Học viện, Trường đại học và cao đẳng Sư phạm tăng cường tuyên truyền, phổ biến và chỉ đạo thực hiện nghiêm các qui định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Đưa nội dung chỉ đạo về phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch năm học, đặc biệt là tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng đối với thế hệ trẻ; đưa qui định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ cơ quan; đưa tiêu chí không hút thuốc lá tại nơi học tập, làm việc vào tiêu chuẩn thi đua, khen thưởng đối với người học, cán bộ, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi qui định cấm hút thuốc lá tại cơ sở giáo dục và các đơn vị trực thuộc; xử lý nghiêm các trường hợp mua, bán, sử dụng thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng, shisha trong các cơ sở giáo dục; phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện nghiêm qui định cấm bám thuốc lá và sản phẩm thuốc lá thế hệ mới ngoài cổng, cơ quan, đơn vị, trường học theo qui định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Bộ GD&ĐT cũng chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức hoạt động truyền thông phù hợp nhằm hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá 31/5 và tuần lễ quốc gia không thuốc lá.  

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm