rssheader

19/09/2021

Đào tạo nghiệp vụ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia

Anh Quang - 08/07/2019, 11:58 GMT+07 | Kết nối
Ông Nguyễn Chí Trường phát biểu tại lễ khai giảng khóa đào tạo nghiệp vụ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia Ông Nguyễn Chí Trường phát biểu tại lễ khai giảng khóa đào tạo nghiệp vụ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia

Khóa đào tạo nhằm trang bị cho học viên những kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia, yêu cầu về phẩm chất, đạo đức, tác phong, thái độ khi thực hiện nhiệm vụ; các điều kiện cần thiết để xét công nhận và cấp thẻ đánh giá viên.

Trong chương trình đào tạo, các học viên đã được nghe các chuyên đề như:  Tổng quan về hệ thống đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; Đánh giá theo năng lực hành nghề; Tổ chức việc thực hiện đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia...

Ông Nguyễn Chí Trường, Vụ trưởng Vụ Kỹ năng nghề, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cho biết, công tác đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia đã đạt được một số kết quả nhất định như: đã xây dựng và ban hành được 191 bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia; biên soạn được ngân hàng đề thi cho 82 nghề; cấp giấy chứng nhận cho 41 tổ chức đánh giá kỹ năng nghề phân bố tại các vùng miền trọng điểm trên toàn quốc; đã tổ chức đánh giá kỹ năng nghề cho gần 50 nghìn người lao động trong cả nước và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho hơn 38 nghìn lao động.

Tuy nhiên, công tác này hiện vẫn còn một số hạn chế về năng lực và quy mô đánh giá thấp, các tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia chậm được xây dựng, cập nhật theo yêu cầu; số lượng các nghề có ngân hàng đề thi và số lượng các tổ chức đánh giá còn thấp; khó khăn trong việc đào tạo, phát triển đội ngũ đánh giá viên... 

Vì vậy, lớp đào tạo này sẽ góp phần phát triển nguồn nhân lực, mở rộng quy mô hệ thống đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, đồng thời bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Trường CĐ Cơ điện Hà Nội về đánh giá kỹ năng nghề quốc gia, giúp vận hành tốt và hoạt động có hiệu quả Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia của nhà trường.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm