rssheader

24/09/2021

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội phát động phong trào thi đua năm 2020

17/01/2020, 21:11 GMT+07 | Kết nối
Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội phát động phong trào thi đua năm 2020

Một trong những nội dung chính của phong trào thi đua là động viên CBGV, NV thi đua dạy tốt, học tốt với tinh thần đổi mới, sáng tạo và hiệu quả; khắc phục mọi khó khăn, vượt qua mọi thách thức, tự bồi dưỡng và nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của Ngành.

Cùng với đó, tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt”, phong trào thi đua xây dựng trường học “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”; cuộc vận động “Xây dựng nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch”, “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, tiếp tục triển khai giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 4, năm học 2019 - 2020.

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội yêu cầu, các phong trào thi đua được phát động phải có chủ đề, tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của Ngành.

Theo Kế hoạch, thời gian phát động phong trào thi đua trong năm 2020 theo 2 đợt. Cụ thể: Đợt 1: Từ tháng 1/1/2020 đến 30/6/2020 với chủ đề Thi đua “Mừng Đảng quang vinh - Mừng sinh nhật Bác”.

Đợt 2: Từ 1/7/2020 đến 31/12/2020: Với chủ đề “Chào mừng Đại hội thi đua yêu nước và Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm