rssheader

22/04/2021

Công đoàn Giáo dục Việt Nam tập huấn công tác tuyên giáo

Minh Phong - 19/12/2020, 10:40 GMT+07 | Kết nối
Toàn cảnh hội nghị Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Vũ Minh Đức- Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam nhấn mạnh, công tác tuyên giáo công đoàn là bộ phận quan trọng trong công tác tuyên giáo của Đảng; giữ vai trò to lớn trong việc thực hiện chức năng tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đồng thời cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, công tác tuyên giáo công đoàn nói chung và của Công đoàn giáo dục nói riêng gặp không ít khó khăn, thách thức. Việc tập hợp, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) trong ngành còn khó khăn.

Ngoài ra, những tác động của mặt trái kinh tế thị trường và sự bùng nổ của mạng xã hội, với nhiều thông tin chưa được kiểm chứng; thậm chí sai lệch… đôi khi làm cho đội ngũ CBNGNLĐ hoang mang..

Theo ông Vũ Minh Đức, để khắc phục tình trạng này, bên cạnh đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo công đoàn giáo dục các cấp; Công đoàn giáo dục Việt Nam đã quyết định xây dựng đội ngũ cộng tác viên tuyên truyền và dư luận xã hội.

Qua đó tăng cường công tác nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của đội ngũ CBNGNLĐ, phản ánh và thông tin kịp thời về các hoạt động của công đoàn cơ sở; đồng thời tiếp nhận sự chỉ đạo về công tác tuyên giáo của Công đoàn Việt Nam nhằm định hướng tư tưởng của CBNGNLĐ. Bước đầu đã có kết quả, với số lượng tin bài phản ánh hoạt động tăng đáng kể.

Ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam nhấn mạnh, trong thời gian tới, công tác tuyên giáo cần đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền, giáo dục về đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

Đồng thời, cần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục; đa dạng và linh hoạt hình thức tuyên truyền. Cùng với đó, tuyên truyền cho CBNGNLĐ hiểu rõ yêu cầu cấp thiết phải nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng sư phạm, đạo đức nhà giáo… nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam.

Mặt khác, nghiên cứu, tổng kết kịp thời những vấn đề mới trong hoạt động công đoàn. Cán bộ tuyên giáo công đoàn phải đi tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, gắn bó mật thiết với đời sống của CBNGNLĐ, hướng vào giải đáp những vấn đề bức xúc trong CBNGNLĐ mà thực tiễn đặt ra.

Ngoài ra, củng cố kiện toàn và phát triển hệ thống cán bộ làm công tác tuyên giáo Công đoàn ngành giáo dục. Trước hết, là kiện toàn đội ngũ cộng tác viên, lựa chọn và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo công đoàn giáo dục các cấp.

Cán bộ làm công tác tuyên giáo công đoàn cần sâu sát, gần gũi với CBNGNLĐ, nắm được đặc điểm tâm lý, nhu cầu và những băn khoăn lo lắng, bức xúc của họ, để kịp thời phản ánh, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền quan tâm giải quyết.

Đặc biệt, cần tranh thủ, phối hợp chặt chẽ với báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài hệ thống công đoàn để phản ánh, biểu dương những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua;  đồng thời phản ánh tâm tư, tình cảm, nguyên vọng của CBNGNLĐ. Qua đó góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực và các tệ nạn xã hội ra khỏi môi trường sư phạm.

Trong khuôn khổ của hội nghị, có các chuyên đề: Một số nội dung định hướng xây dựng và tổ chức lực lượng nòng cốt, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Xây dựng các sản phẩm truyền thông đa phương tiện trên báo chí và mạng xã hội; Kỹ năng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội cộng đồng giáo viên qua mạng xã hội và xử lý thông tin dư luận xã hội.
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm