rssheader

28/01/2021

Có nên cho học sinh nghỉ ngày thứ 7?

08/02/2020, 10:11 GMT+07 | Kết nối
Có nên cho học sinh nghỉ ngày thứ 7?

Đồng thời, thời gian ra về của học sinh sớm hơn giờ tan ca của phụ huynh cũng là một bất cập. Đề nghị ngành Giáo dục xem xét, phối kết hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu các giải pháp hợp lý hơn đối với tình trạng trên.

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết: Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông ban hành theo Thông tư số 16/2006/TT-BGDĐT ngày 5/5/2006 của Bộ GD&ĐT, các nhà trường thực hiện theo kế hoạch giáo dục đã được phê duyệt, sắp xếp thời khóa biểu, kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục theo quy định về số giờ làm việc, số tiết dạy của giáo viên (viên chức) trong các ngày làm việc của tuần. Trong thực tế, các nhà trường khó có thể bố trí ngày học, giờ tan học đúng với ngày giờ đi làm, giờ tan ca của tất cả cha mẹ học sinh.

Theo Luật Trẻ em số 102/2016/QH13 ngày 5/4/2016, Bộ GD&ĐT “Hướng dẫn thực hiện sự tham gia của trẻ em trong nhà trường, cơ sở giáo dục khác quy định tại Điều 76 của Luật này” (Điều 85) và “Cha, mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em có trách nhiệm bảo đảm cho trẻ em thực hiện quyền học tập, hoàn thành chương trình giáo dục phổ cập theo quy định của pháp luật, tạo điều kiện cho trẻ em theo học ở trình độ cao hơn” (Điều 99).

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm