rssheader

20/10/2020

Chính sách cho nhân viên văn phòng, cấp dưỡng, y tế trường học

Nhung Nguyễn - 09/10/2019, 07:10 GMT+07 | Kết nối
Kiểm tra chế độ dinh dưỡng và ATTP trong bếp ăn trường học tại Quảng Ninh. 	Ảnh: NT Kiểm tra chế độ dinh dưỡng và ATTP trong bếp ăn trường học tại Quảng Ninh. Ảnh: NT

Số người là nhân viên văn phòng tại các cơ sở giáo dục có mức lương rất thấp, ngoài lương và công tác phí, họ không có bất kỳ loại phụ cấp nào. Đề nghị Bộ GD&ĐT xem xét.

Bộ GD&ĐT cho biết: Đội ngũ nấu ăn (cấp dưỡng) trong các trường mầm non, tiểu học là vị trí lao động hợp đồng được quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV và Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập. Do đó, tiền lương, phụ cấp của đội ngũ này được thực hiện theo hợp đồng lao động ký giữa người sử dụng lao động và người lao động theo các quy định pháp luật hiện hành và khả năng, điều kiện của nhà trường, địa phương.

Nhân viên y tế trường học là vị trí việc làm được tuyển dụng thông qua các kỳ tuyển dụng viên chức do các địa phương thực hiện và được hưởng lương, phụ cấp theo các quy định hiện hành do ngân sách Nhà nước chi trả từ quỹ lương. Bộ GD&ĐT khuyến khích các địa phương có chính sách hỗ trợ cho đối tượng này theo thực tế của địa phương.

Nội dung về mức lương nhân viên văn phòng tại các cơ sở giáo dục, Bộ GD&ĐT trả lời như sau: Thực tế hiện nay, các nhân viên làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập đang được hưởng một số loại phụ cấp như: Phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với nhân viên thư viện và nhân viên thiết bị, thí nghiệm; phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhân viên y tế; phụ cấp trách nhiệm đối với nhân viên kế toán theo quy định chung như hệ thống nhân viên trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, Bộ GD&ĐT đang xây dựng chính sách tiền lương mới, trong đó có chính sách tiền lương của một số nhân viên (nhân viên thiết bị, thí nghiệm, nhân viên giáo vụ và nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật), còn một số nhân viên khác như: Y tế, kế toán, văn thư, thủ quỹ… sẽ thực hiện chính sách tiền lương mới theo đề xuất của các bộ quản lý viên chức chuyên ngành, lĩnh vực.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm