rssheader

27/01/2021

Chế độ với giáo viên hợp đồng 1 năm

Sỹ Điền - 21/12/2018, 07:36 GMT+07 | Kết nối
Trong giờ học tại Trường THCS Văn Lương (Phong Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu). Ảnh minh họa Trong giờ học tại Trường THCS Văn Lương (Phong Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu). Ảnh minh họa

Trả lời: Điều 8 Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư số 28 /2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT) có nêu: Chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm các công việc chuyên môn. Cụ thể như sau: Giáo viên chủ nhiệm lớp ở cấp tiểu học được giảm 3 tiết/tuần, ở cấp THCS và cấp THPT được giảm 4 tiết/tuần.

Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông dân tộc nội trú cấp THCS và cấp THPT được giảm 4 tiết/tuần. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường chuyên, trường bán trú được giảm 4 tiết/tuần. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật được giảm 3 tiết/tuần.

Giáo viên kiêm phụ trách phòng học bộ môn được giảm 3 tiết/môn/tuần. Giáo viên kiêm nhiệm phụ trách công tác văn nghệ, thể dục toàn trường, phụ trách vườn trường, xưởng trường, phòng thiết bị, thư viện (nếu các công tác này chưa có cán bộ chuyên trách) được tính giảm từ 2 - 3 tiết/tuần tùy khối lượng công việc và do hiệu trưởng quyết định. Tổ trưởng bộ môn được giảm 3 tiết/tuần.

Tại Điều 2 Quy định này có nêu: Văn bản này áp dụng đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy, giáo viên làm công tác quản lý ở các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, bao gồm: Trường tiểu học, trường THCS, trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường chuyên, trường lớp dành cho người khuyết tật.

Quy định này không áp dụng với giáo viên giảng dạy ở cơ sở giáo dục phổ thông của nước ngoài mở tại Việt Nam và giáo viên giảng dạy theo chế độ thỉnh giảng tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

Như vậy, văn bản trên không quy định chỉ áp dụng đối với đối tượng là giáo viên trong diện biên chế mà là áp dụng chung đối với giáo viên đang trực tiếp giảng dạy ở cơ sở giáo dục phổ thông. Do đó, giáo viên hợp đồng cũng thuộc đối tượng áp dụng Thông tư số 28 /2009/TT-BGDĐT, trong đó có Điều 8 của văn bản này.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm