rssheader

28/09/2021

Chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên hợp đồng

Hải Bình - 12/06/2019, 11:56 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Về kiến nghị này, Bộ GD&ĐT cho biết, chế độ phụ cấp ưu đãi của nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập được quy định tại: Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập; Hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC của Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính; Nghị định số 61/2006/NĐ-CP của Chính phủ về Chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC của Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 61/2006/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Theo đó, tại điểm a khoản 1 mục I của Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC của Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính quy định nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương, đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan Nhà nước, Đảng, tổ chức chính trị - xã hội.

Như vậy, những giáo viên hợp đồng lao động thuộc biên chế trả lương đang trực tiếp giảng dạy thuộc đối tượng hưởng chính sách này. Về việc này, Bộ GD&ĐT sẽ có văn bản yêu cầu UBND tỉnh Đắk Lắk kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên trên địa bàn tỉnh.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm