rssheader

31/10/2020

Bộ GD&ĐT: Đề xuất công nghệ khuyến khích, hạn chế và cấm chuyển giao

Thanh Thủy - 03/10/2017, 18:03 GMT+07 | Kết nối
Bộ GD&ĐT: Đề xuất công nghệ khuyến khích, hạn chế và cấm chuyển giao

Thực hiện Công văn số 2636/BKHCN-ĐTG ngày 10 tháng 8 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề xuất công nghệ khuyến khích chuyển giao, công nghệ hạn chế chuyển giao và công nghệ cấm chuyển giao (gửi kèm theo công văn), Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục đại học đề xuất các công nghệ khuyến khích chuyển giao, công nghệ hạn chế chuyển giao và công nghệ cấm chuyển giao theo các tiêu chí đã được quy định các Điều 9, 10 và 11 của Luật Chuyển giao công nghệ.

Ý kiến của các cơ sở giáo dục đại học gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường), 35 Đại Cồ Việt – Hà Nội trước ngày 15 tháng 10 năm 2017.    

Theo Bộ GD&ĐT
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm