rssheader

28/01/2021

Cuộc thi Báo chí Tài nguyên và Môi trường lần thứ V sẽ trao 36 giải thưởng

VK - 14/10/2019, 20:09 GMT+07 | Kết nối
Toàn cảnh họp báo Giải thưởng Báo chí Tài nguyên và Môi trường lần thứ V Toàn cảnh họp báo Giải thưởng Báo chí Tài nguyên và Môi trường lần thứ V

Tại Lễ phát động cuộc thi Giải thưởng Báo chí tài nguyên và Môi trường lần thứ V, ông Vũ Minh Lý, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông Tài nguyên môi trường cho biết: “Tiếp tục kế thừa và phát huy những kết quả của Giải thưởng lần thứ IV năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phát động Giải thưởng báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ V năm 2020 với nhiều điểm mới quan trọng”.

Giải thưởng hướng vào 4 nhóm chủ đề cụ thể trong công tác quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường hiện nay. Tăng số lượng giải thưởng và mức thưởng. Đổi mới phương thức xét giải thưởng, kéo dài thời gian tiếp nhận tác phẩm...

BTC cho biết, tương ứng với mỗi loại hình báo chí, sẽ có cơ cấu giải thưởng gồm: 1 Giải A, 3 Giải B và 5 Giải khuyến khích. Ngoài ra, BTC còn xem xét, trao giải cho cơ quan, đơn vị truyền thông có nhiều tác phẩm tham gia (trong đó có tác phẩm đoạt giải cao).

Tác phẩm báo chí dự thi phải được đăng phát trên các phương tiện thông tin đại chúng, tính từ 1/4/2018 – 31/3/2020, chấm theo thang điểm 100.

Đảm bảo tính thời sự, tính khách quan, chính xác và tính đặc sắc về tài nguyên và môi trường: 25 điểm. Có sự tác động và sức lan tỏa rộng lớn; đạt hiệu quả xã hội cao: 25 điểm. Có tính phát hiện, sự phân tích đánh giá; đề xuất được các giải pháp thực tiễn và hiệu quả; phù hợp xu hướng phát triển của đời sống xã hội: 30 điểm. Nội dung và hình thức thể hiện hấp dẫn, phong phú, chân thực; thể hiện phong cách báo chí, đầu tư công phu: 20 điểm.

Ông Vũ Minh Lý phát biểu tại buổi họp báo

Dự kiến, Lễ trao Giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ V dự kiến được tổ chức vào tháng 8 hoặc tháng 9/2020, nhân sự kiện môi trường.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm