Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay năm 1965

GD&TĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay năm 1965 về Tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại của Việt Nam.
Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay năm 1965

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm khai thác tối đa các lợi ích, đồng thời thực hiện đầy đủ trách nhiệm thành viên Công ước của Việt Nam; nâng cao năng lực và hiệu quả công tác ủy thác tư pháp trong tống đạt giấy tờ của Việt Nam; tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoàn thiện pháp luật trong nước về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự theo tiêu chuẩn quốc tế.

Để đạt được các mục tiêu trên, Kế hoạch đã đưa ra các giải pháp như: tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, nâng cao nhận thức về Công ước; kiện toàn tổ chức và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thực thi Công ước; nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện thể chế pháp luật về tống đạt giấy tờ; bố trí nguồn lực tài chính phù hợp để đảm bảo việc thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ thành viên Công ước của Việt Nam.

Trong đó, các cơ quan chức năng sẽ thực hiện tống đạt giấy tờ theo Công ước; đẩy mạnh tin học hóa hoạt động ủy thác tư pháp; xây dựng, phát triển tài liệu hướng dẫn chuyên sâu thực thi Công ước; hướng dẫn nghiệp vụ, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thực thi Công ước...

Giá vàng hôm nay tiếp đà giảm nhẹ

Giá vàng hôm nay tiếp đà giảm nhẹ

GD&TĐ - Giá vàng trong nước hôm nay (23/9) tiếp đà giảm nhẹ về gần 69 triệu đồng/lượng. Ngược chiều giá vàng thế giới tăng so với phiên trước.